وارد کردن کد فعالسازی

توجه :

این فرم برای کاربرانی می باشد که پیش از این فرم درخواست عضویت در باشگاه را تکمیل نموده اند و کد فعالسازی برایشان پیامک و ایمیل شده است.

در این جا می توانید با وارد کردن کد ملی/شناسه حقوقی و همچنین کد 6 رقمی ارسال شده کاربری خود را فعال نمایید.

همچنین می توانید از طریق لینک ارسالی به ایمیلتان کاربری خود را فعال نمایید.

نوع کاربر :