در یک نگاه

حد ضرر: 10000 ریال حد سود: 20000 ریال ریسک به ریوارد : 4.24 سیگنال کلی : خرید نکته: این تحلیل صرفا جنبه ی آموزشی دارد و هیچگونه سیگنالی را مخابره نمیکند! و امکان خطا وجود دارد و صرفا جنبه ی آموزشی دارد!

6

پست های مرتبط

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   شنبه 26 مرداد 1398-12:17
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   چهار شنبه 23 مرداد 1398-9:35
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   یک شنبه 5 اسفند 1397-14:42
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   سه شنبه 13 آذر 1397-10:47
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   یک شنبه 6 آبان 1397-11:23
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   شنبه 27 مرداد 1397-16:5
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   یک شنبه 21 مرداد 1397-9:29
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌   شنبه 19 خرداد 1397-11:20

مشاهده پست

شنبه 20 دی 1399-23:19

تحلیل تکنیکال نماد فملی

حد ضرر: 10000 ریال حد سود: 20000 ریال ریسک به ریوارد : 4.24 سیگنال کلی : خرید نکته: این تحلیل صرفا جنبه ی آموزشی دارد و هیچگونه سیگنالی را مخابره نمیکند! و امکان خطا وجود دارد و صرفا جنبه ی آموزشی دارد!
12

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها