پیغام

پیغام های ناظر
سه شنبه 13 آذر 1397-9:4
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت مس‌ شهيدباهنر (فباهنر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

پیغام های ناظر

صفحه 3
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري ...
پیغام های ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (ثتران1) یک شنبه 24 شهریور 1398-9:48

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، از طري...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت سرمايه گذاري وثوق امين (وثوق1) در روز سه شنبه مورخ 139...
پیغام های ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شرکت گروه صنعتي پاكشو(پاکشو) با سررسيد بهمن ماه 1...
پیغام های ناظر

حراج مجدد نماد معاملاتي(سفار) یک شنبه 24 شهریور 1398-9:43

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سيمان فارس(سفار)با توجه به عدم كشف قيمت بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي فرآورده هاي نسوز ايران(كفرا)، داروسازي زهراوي(دزهراوي)، داروسازي فارابي(دفارا)با توجه به تغييرات بيش از 50 د...
پیغام های ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، نکات مهم در خصوص تسويه نهايي قرارداد آتي سبد سهام بر روي سبد شاخص صنعت محصولات شيميايي با سررسيد شه...
پیغام های ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (زشگزا1) یک شنبه 24 شهریور 1398-9:12

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص ن...
پیغام های ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(پترول) یک شنبه 24 شهریور 1398-9:11

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان(پترول)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت ...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت بانك‌ كارآفرين‌ (وكار1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار م...