نماد چدن چدن

  • 1399/11/07
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی شرکت چدن سازان
واحد تحلیل مبین سرمایه   تولیدی چدن سازان   چهار شنبه 21 آبان 1399-12:50
14
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش اسفند ماه شرکت تولیدی چدن سازان
واحد تحلیل مبین سرمایه   تولیدی چدن سازان   شنبه 17 فروردین 1398-11:56
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
پیش بینی سود شرکت چدن سازان و غلتک سازان سپاهان
واحد تحلیل مبین سرمایه   تولیدی چدن سازان   چهار شنبه 22 اسفند 1397-15:9
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش تیرماه چدن
واحد تحلیل مبین سرمایه   تولیدی چدن سازان   پنج شنبه 4 مرداد 1397-13:1
0
عرضه اولیه سه شنبه 21 شهریور96(چدن)
سعید معزز   تولیدی چدن سازان   دو شنبه 20 شهریور 1396-8:46
1
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت توليدي چدن سازان (چدن1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار م...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي لامپ پارس شهاب(بشهاب)،توليدي چدن سازان(جدن)،ماشين سازي نيرو محركه(تمحركه)،صنعتي پارس ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(چدن) شنبه 14 اردیبهشت 1398-9:24

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت توليدي چدن سازان(چدن) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت توليدي چدن سازان (چدن1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصور...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت توليدي چدن سازان (چدن1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار م...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه مپنا(رمپنا)،توليدي چدن سازان(چدن)،شير پاستوريزه پگاه اصفهان(غشصفا)، پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاد...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ليزينگ‌ خودروغدير(ولغدر)،توليدي چدن سازان (چدن)،صنايع‌شيميايي‌ سينا(شسينا)،داروسازي زاگرس فارمد پارس(ددام)، ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت توليدي چدن سازان (چدن1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار د...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه دارويي بركت(بركت)،پمپ سازي ايران(تپمپي)،توليدي چدن سازان(چدن)،كمك فنر ايندامين سايپا(خكمك)،داروسازي كو...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليدي چدن سازان (چدن1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرا...