نماد شپاکسا شپاکسا

  • 1399/11/07
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی نمودار پاکسان و اهداف مورد انتظار
واحد تحلیل مبین سرمایه   پاکسان‌   شنبه 29 شهریور 1399-13:45
9
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی تولید و فروش پاکسان
واحد تحلیل مبین سرمایه   پاکسان‌   چهار شنبه 6 تیر 1397-12:38
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
سهمی با افت و خیز 40% در 6 ماهه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پاکسان‌   سه شنبه 18 مهر 1396-11:17
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
پاکسان-هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پاکسان‌   یک شنبه 20 فروردین 1396-11:1
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
پاکسان در مسیر رشد
واحد تحلیل مبین سرمایه   پاکسان‌   دو شنبه 18 بهمن 1395-9:5
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
امید به افزایش فروش و سودآوری در پاکسان
واحد تحلیل مبین سرمایه   پاکسان‌   چهار شنبه 28 مهر 1395-16:38
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "شپاکسا"
علیرضا حسین پور   پاکسان‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-11:58
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "شپاکسا"
علیرضا حسین پور   پاکسان‌   یک شنبه 13 تیر 1395-18:11
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "شپاکسا"
علیرضا حسین پور   پاکسان‌   دو شنبه 30 فروردین 1395-17:36
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم- شپاکسا
علیرضا حسین پور   پاکسان‌   پنج شنبه 28 آبان 1394-12:42
0
پاکسان
علیرضا حسین پور   پاکسان‌   دو شنبه 27 مهر 1394-7:3
0