ایجاد پست جدید فید خبری گروه گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین
# عنوان
1 بررسی ارزش خالص دارایی‌های وکادو
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 6 بهمن 1399-13:52   تکادو   7
2 بررسی ارزش خالص دارایی‌های وتوکا
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 دی 1399-12:51   سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ   11
3 خالص ارزش دارایی تکادو
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 9 آذر 1399-11:55   تکادو   4
4 خالص ارزش دارایی سرمایه گذاری پارس توشه
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 28 آبان 1399-8:10   سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌   1
5 براورد خالص ارزش دارایی سرمایه گذاری صدر تامین
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 18 آبان 1399-10:28   سرمایه گذاری صدرتامین   3
6 بررسی سود اوری و خالص ارزش دارایی های ومعادن
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 9 مهر 1399-12:8   توسعه‌معادن‌وفلزات‌   13
7 خالص ارزش دارایی گسترش نفت و گاز پارسیان
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 10 شهریور 1399-12:47   گسترش نفت و گاز پارسیان   7
8 ارزش خالص دارایی های گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-20:21   7
9 خالص ارزش دارایی شرکت تاصیکو
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 13 اردیبهشت 1399-9:1   7
10 گزارش خالص ارزش دارایی های پترول
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 19 فروردین 1399-18:51   گروه پتروشیمی س. ایرانیان   1
11 برآورد خالص ارزش دارایی های وکادو
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 4 فروردین 1399-14:53   5
12 مقایسه خالص ارزش دارایی های چهار سهم سیدکو، پارسان،دسبحا و وسپه
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 21 اسفند 1398-8:37   5
13 مقایسه هلدینگ های معدنی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 15 دی 1398-12:19   4
14 بررسی گزارش شش ماهه تیپیکو
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 1 دی 1398-12:13   سرمایه گذاری دارویی تامین   1
15 براورد سود و ارزش خالص دارایی های سرمایه گذاری صنعت نفت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 20 آذر 1398-14:11   سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌   3
صفحه 1 از 7