ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
76 بررسی روند حرکت شبندر در ۳ تایم‌فریم روزانه، هفتگی و ماهانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 4 مهر 1398-21:6   پالایش نفت بندرعباس   3
77 بررسی روند حرکت ونوین
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 1 مهر 1398-11:59   بانک‌اقتصادنوین‌   2
78 بررسی روند حرکتی خصدرا در ۳ تایم فریم بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 30 شهریور 1398-10:3   صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌   3
79 بررسی روند حرکت وبشهر در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 3 شهریور 1398-9:42   توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ   4
80 بررسی روند حرکتی وساخت در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 2 شهریور 1398-14:40   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   0
81 بررسی روند حرکت بترانس در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 13 مرداد 1398-9:25   ایران‌ ترانسفو   2
82 بررسی روند حرکتی واتی در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 9 مرداد 1398-11:34   0
83 بررسی روند حرکتی شاخص بیمه در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 8 مرداد 1398-11:22   1
84 بررسی روند حرکتی شاخص کل در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 25 تیر 1398-14:29   2
85 روند حرکتی شاخص کل در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 25 تیر 1398-14:28   1
86 بررسی روند حرکتی شیران در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 23 تیر 1398-10:30   س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   2
87 بررسی روند حرکتی کنور در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 23 تیر 1398-10:27   توسعه معدنی و صنعتی صبانور   0
88 برزسی روند حرکت فلات در میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 18 تیر 1398-10:13   گروه صنایع معادن فلات ایرانیان   1
89 بررسی روند حرکتی بیمه البرز در بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 12 تیر 1398-9:0   بیمه البرز   1
90 بررسی شاخص سیمان
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 12 تیر 1398-8:58   1
صفحه 6 از 34