ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
481 حفاری در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 13 مهر 1395-9:43   حفاری شمال   2
482 ثنوسا تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 11 مهر 1395-10:39   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   0
483 وساخت تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 10 مهر 1395-10:40   سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌   0
484 سایپا تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 10 مهر 1395-9:45   سایپا   1
485 خارزم در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 7 مهر 1395-10:6   سرمایه گذاری خوارزمی   2
486 واغدر تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 7 مهر 1395-9:15   لیزینگ‌خودروغدیر   0
487 حپترو
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 6 مهر 1395-10:2   حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام   0
488 مفاخر در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 5 مهر 1395-10:59   توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی   0
489 حریل در تایم روزانه در مقیاس ساده نمودار تعدیل نشده
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 5 مهر 1395-10:24   ریل پردازسیر   0
490 ثنوسا در تایم هفتگی و نمودار تعدیل نشده در مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 4 مهر 1395-10:15   نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   0
491 بمپنا در تایم هفتگی -نمودار تعدیل نشده در مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 3 مهر 1395-10:32   تولید برق عسلویه مپنا   0
492 بمپنا در تایم هفتگی -نمودار تعدیل نشده در مقیاس لگاریتمی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 3 مهر 1395-10:30   تولید برق عسلویه مپنا   0
493 کطبس تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 3 مهر 1395-8:33   ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌   0
494 ثتران
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 1 مهر 1395-8:24   سرمایه گذاری مسکن تهران   0
495 شاخص خودرو در تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 27 شهریور 1395-12:9   ایران‌ خودرو   0
صفحه 33 از 34