ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
31 بررسی روند حرکتی نمودار سرب جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 28 فروردین 1399-13:17   1
32 بررسی روند حرکتی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 22 فروردین 1399-13:41   6
33 اهداف مورد انتظار دماوند
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 19 فروردین 1399-19:9   5
34 بررسی نمودار VIX
واحد تحلیل مبین سرمایه   سه شنبه 12 فروردین 1399-23:58   6
35 بررسی روند حرکتی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 10 فروردین 1399-9:19   2
36 بررسی نمودار خاذین
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 28 اسفند 1398-9:52   سایپاآذین‌   1
37 بررسی روند حرکتی نمودار سرب جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 22 اسفند 1398-11:12   1
38 بررسی نمودار نماد شبندر
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 16 اسفند 1398-11:56   8
39 بررسی روند حرکتی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 15 اسفند 1398-11:32   1
40 بررسی روند حرکتی نمودار روی جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 12 اسفند 1398-9:57   1
41 بررسی نمودار غگرجی و اهداف میان مدت.
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 11 اسفند 1398-9:33   بیسکویت‌ گرجی‌   8
42 بررسی شاخص های جهانی و تاثیرات ویروس کرونا
واحد تحلیل مبین سرمایه   جمعه 9 اسفند 1398-11:43   1
43 بررسی روند حرکتی نماد فاسمین
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 8 اسفند 1398-12:29   کالسیمین‌   12
44 بررسی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 1 اسفند 1398-14:12   6
45 بررسی نمودار سغارس و اهداف میان مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 27 بهمن 1398-10:1   سیمان فارس و خوزستان   1
صفحه 3 از 34