ایجاد پست جدید فید خبری گروه تحلیل تکنیکال مبین
# عنوان
16 بررسی الیوتی نماد تاپیکو
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 2 مهر 1399-14:17   10
17 بررسی نمودار پاکسان و اهداف مورد انتظار
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 29 شهریور 1399-13:45   پاکسان‌   9
18 بررسی نمودار زاگرس و اهداف مورد انتظار آن
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 23 شهریور 1399-13:56   5
19 بررسی نمودار سهم رمپنا
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 20 مرداد 1399-9:41   گروه مپنا (سهامی عام)   4
20 بررسی نمودار نماد وتجارت
واحد تحلیل مبین سرمایه   شنبه 24 خرداد 1399-11:15   بانک تجارت   11
21 بررسی نمودار وخارزم
واحد تحلیل مبین سرمایه   دو شنبه 19 خرداد 1399-8:34   سرمایه گذاری خوارزمی   15
22 بررسی نمودار فلات
واحد تحلیل مبین سرمایه   چهار شنبه 14 خرداد 1399-0:31   8
23 تحلیل نمودار شغدیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 11 خرداد 1399-8:33   3
24 بررسی نمودار جهانی نفت برنت
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 8 خرداد 1399-13:43   2
25 بررسی روند حرکتی نمودار آلومینیوم جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399-11:53   4
26 بررسی روند حرکتی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399-12:7   7
27 بررسی روند حرکتی نمودار روی جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 11 اردیبهشت 1399-9:48   4
28 بررسی اهداف مورد انتظار خفولا
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 7 اردیبهشت 1399-8:49   خدمات فنی فولاد یزد   3
29 بررسی روند حرکتی نمودار مس جهانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پنج شنبه 4 اردیبهشت 1399-12:51   3
30 نشانه هایی از پایان اصلاح تپکو
واحد تحلیل مبین سرمایه   یک شنبه 31 فروردین 1399-9:0   تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو   5
صفحه 2 از 34