مشتری ما شوید

برای عضویت به عنوان مشتری کارگزاری مبین سرمایه مراحل زیر را دنبال کنید:

پس از ورود به سایت ، در صفحه اول بر روی لینک مشتری شوید کلیک کنید.
چنانچه هنوز عضو باشگاه مشتریان مبین سرمایه نمی باشید،صفحه راهنمای ثبت نام در باشگاه را مشاهده و ثبت نام نمایید.

در صفحه جدید اطلاعات کاربری شما نمایش داده می شود. در صورت صحت مشخصات ، بر روی دکمه تائید و ادامه کلیک کنید.

با توجه به نوع کاربر حقیقی یا حقوقی می توانید یکی از مراحل زیر را دنبال کنید

ثبت نام مشتری حقیقی

ثبت نام کار حقیقی به طور کلی شامل 7 مر حله است :

گام اول : اطلاعات فردی

پس از پر کردن اطلاعات درخواستی ، بر روی دکمه بعدی کلیک کنید

گام دوم : اطلاعات تماس

پس از پر کردن اطلاعات درخواستی ، بر روی دکمه بعدی کلیک کنید

گام سوم : حساب بانکی

پس از پر کردن اطلاعات درخواستی ، بر روی دکمه بعدی کلیک کنید

گام چهارم : اطلاعات بورسی

پس از پر کردن اطلاعات درخواستی ، بر روی دکمه بعدی کلیک کنید

گام پنجم : اطلاعات شغلی

پس از پر کردن اطلاعات درخواستی ، بر روی دکمه بعدی کلیک کنید

گام ششم : آپلود مدارک

پس از پر کردن اطلاعات درخواستی ، بر روی دکمه بعدی کلیک کنید

گام هفتم : احراز هویت

در صورتی که می خواهید اهراز هویت توسط شرکت انجام شود ، می توانید یکی از آدرسهایی که تاکنون ثبت کرده اید را اانتخاب نمایید یا با انتخاب آدرس جدید ، آدرس جدید خود را وارد نمایید

پس از پر کردن اطلاعات درخواستی ، بر روی دکمه اتمام ثبت نام کلیک کنید

ثبت نام مشتری حقوقی

ثبت نام مشتری حقوقی شامل 8 مرحله می باشد :

گام اول : اطلاعات شرکت

پس از پر کردن اطلاعات درخواستی ، بر روی دکمه بعدی کلیک کنید

گام دوم : حساب بانکی

پس از پر کردن اطلاعات درخواستی ، بر روی دکمه بعدی کلیک کنید

گام سوم : اطلاعات بورسی

پس از پر کردن اطلاعات درخواستی ، بر روی دکمه بعدی کلیک کنید

گام چهارم : اعضاء هیئت مدیره

برای ثبت اعضاء هیئت مدیره بر روی لینک افزودن عضو مدیره کلیک کنید و فرم زیر را تکمیل نمایید

پس از پر کردن اطلاعات درخواستی ، بر روی دکمه بعدی کلیک کنید

گام پنجم : سهامداران

جهت ثبت سهامداران بر روی لینک افزودن سهامداران کلیک نمایید و فرم زیر را پر نمایید

پس از پر کردن اطلاعات درخواستی ، بر روی دکمه بعدی کلیک کنید

گام ششم : نماینده شرکت

پس از پر کردن اطلاعات درخواستی ، بر روی دکمه بعدی کلیک کنید

گام هفنم : آپلود مدارک

پس از پر کردن اطلاعات درخواستی ، بر روی دکمه بعدی کلیک کنید

گام نهم : اهراز هویت

در صورتی که می خواهید اهراز هویت توسط شرکت انجام شود ، می توانید یکی از آدرسهایی که تاکنون ثبت کرده اید را اانتخاب نمایید یا با انتخاب آدرس جدید ، آدرس جدید خود را وارد نمایید

پس از پر کردن اطلاعات درخواستی ، بر روی دکمه اتمام ثبت نام کلیک کنید