در یک نگاه

به استحضار سهامداران و سایر سرمایه گذاران محترم می رساند، اين شرکت از 19 ريسک زير مجموعه گروه صنايع پتروشيمي خليج فارس ، شامل ريسک پتروشيمي بوعلي سينا ، سهمي معادل 3/5 درصد را به صورت اتکايي اختياري پذيرفته است.
دانلود فایل ضمیمه (.pdf)

1

مشاهده پست

دو شنبه 21 تیر 1395-11:28

افشای اطلاعات با اهمیت بیمه اتکایی ایرانیان(اتکای)

به استحضار سهامداران و سایر سرمایه گذاران محترم می رساند، اين شرکت از 19 ريسک زير مجموعه گروه صنايع پتروشيمي خليج فارس ، شامل ريسک پتروشيمي بوعلي سينا ، سهمي معادل 3/5 درصد را به صورت اتکايي اختياري پذيرفته است.


موضوع ساير اطلاعات بااهميت. شرح به استحضار سهامداران و سایر سرمایه گذاران محترم می رساند، اين شرکت از 19 ريسک زير مجموعه گروه صنايع پتروشيمي خليج فارس ، شامل ريسک پتروشيمي بوعلي سينا ، سهمي معادل 3/5 درصد را به صورت اتکايي اختياري پذيرفته است. بر اساس اطالاعات واصله از شرکتهاي بيمه واگذارنده و با احتساب برآورد هاي اوليه از خسارت شرکت مذکور پيش بيني نمي شود ، سهم بيمه اتکايي ايرانيان از خسارت ياد شده موجب انحراف نا مساعد در ارقام بودجه سال جاري اين شرکت شود. پیامد
اطلاعات افشا شده فوق، دارای آثار مالی بر دوره گزارشگری جاری نمی باشد.
دانلود فایل ضمیمه (.pdf)

0

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : تحلیل خبر مبین سرمایه اخبار روزانه اخبار هفتگی اخبار سالانه تکنیکال بنیادی تحلیل های ویژه گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها تحلیل بنیادی سهام برتر اخبار داغ ویژه شرکت ها طلا و ارز تحلیل مبین تحلیل تکنیکال مبین تحلیل بازارها اخبار داغ مبین تحلیل بنیادی اخبار داغ ویژه شرکت ها پیش بینی بازار مبین گزارش خالص ارزش دارایی شرکت ها - مبین اطلاعیه بررسی اطلاعیه های کدال مبین بررسی موردی گزارش های کدال دیده بان بازار مبین لیست سهام برتر مبین تحلیل ویژه مبین