در یک نگاه

حمایت دوم محتمل تر است. میتوانید میانگین کم کنید. حمایت دوم حمایت طلایی سهم است. بهرحال حد ضرر رو زیر اون قرار بدید.


0

نمادهای مرتبط

پست های مرتبط

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
بانک تجارت   شنبه 24 خرداد 1399-11:15
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
بانک تجارت   سه شنبه 6 آذر 1397-9:49
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
بانک تجارت   دو شنبه 7 آبان 1397-11:14
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
بانک تجارت   دو شنبه 1 مرداد 1397-8:23
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
بانک تجارت   یک شنبه 3 دی 1396-11:56

مشاهده پست

چهار شنبه 31 اردیبهشت 1399-21:5

تحلیل وتجارت

حمایت دوم محتمل تر است. میتوانید میانگین کم کنید. حمایت دوم حمایت طلایی سهم است. بهرحال حد ضرر رو زیر اون قرار بدید.


https://www.tradingview.com/x/8TXggOnj

وتجارت   بورس رگرسیون  
1

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها