در یک نگاه

تحلیل شتران مربروط به پست قبل اشتباه تایپی در درج ادرس کانال تلگرامی ادرس صحیح @bours_regression


1

پست های مرتبط

مشاهده پست

چهار شنبه 31 اردیبهشت 1399-20:26

تحلیل شتران

تحلیل شتران مربروط به پست قبل اشتباه تایپی در درج ادرس کانال تلگرامی ادرس صحیح @bours_regression


https://www.tradingview.com/x/FeN3Qc6L

شتران   بورس رگرسیون   @bours   regression  
0
هادی  حاتمی
شتران میریزه تا 11000
هادی حاتمی دو شنبه 5 خرداد 1399-13:42 0 پاسخ

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها