در یک نگاه

حمایت سهم و الگوی سر و شانه بوضوح مشخص است.


4

پست های مرتبط

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
شرکت صنایع غذایی مینو شرق   سه شنبه 17 مرداد 1396-10:26

مشاهده پست

یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-19:0

تحلیل غمینو

حمایت سهم و الگوی سر و شانه بوضوح مشخص است.


https://www.tradingview.com/x/YyCwnnFU

غمینو   بورس رگرسیون  
2

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها