در یک نگاه

واگرایی سهم به شدت مشخص است.


1

پست های مرتبط

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا   سه شنبه 23 شهریور 1395-22:4

مشاهده پست

یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-15:55

تحلیل حسینا

واگرایی سهم به شدت مشخص است.


https://www.tradingview.com/x/cjuxvtU3

حسینا   بورس رگرسیون  
0

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها