در یک نگاه

لطفا نماد ثنوسا رو تحلیل میفرمایید

1

پست های مرتبط

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   یک شنبه 24 بهمن 1395-10:6
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   یک شنبه 23 آبان 1395-9:55
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   دو شنبه 10 آبان 1395-10:11
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
نوسازی‌وساختمان‌تهران‌   یک شنبه 11 مهر 1395-10:39

مشاهده پست

سه شنبه 19 فروردین 1399-1:54

لطفا نماد ثنوسا رو تحلیل میفرمایید

لطفا نماد ثنوسا رو تحلیل میفرمایید


لطفا  نماد ثنوسا رو تحلیل میفرمایید

0
محمدحسین  یگانه حسینی
ثنوسا مقاومت و سقف كانال 717 رو پيش رو داره با شكست اين عدد 1000 و 1600رو جزو اهداف داريم
محمدحسین یگانه حسینی سه شنبه 19 فروردین 1399-12:29 0 پاسخ

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها