در یک نگاه

#وثنو ارزش پرتفوی بورسی ۶۰۰ میلیارد تومان ۲۰۰۰ تومان NAV قیمت سهم ۱۳۱۷ تومان مارکت شرکت ۳۹۵ میلیارد تومان شرکتی با ۳۰۰ میلیون سهم شناوری سهم حدود ۱۱۰ میلیارد تومان ۴۷ میلیارد تومان سود انباشته در شرف افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از انباشته

3

مشاهده پست

سه شنبه 13 اسفند 1398-18:31

Nav سرمایه گذاری ساختمان نوین #وثنو

#وثنو ارزش پرتفوی بورسی ۶۰۰ میلیارد تومان ۲۰۰۰ تومان NAV قیمت سهم ۱۳۱۷ تومان مارکت شرکت ۳۹۵ میلیارد تومان شرکتی با ۳۰۰ میلیون سهم شناوری سهم حدود ۱۱۰ میلیارد تومان ۴۷ میلیارد تومان سود انباشته در شرف افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از انباشته#وثنو ارزش پرتفوی بورسی ۶۰۰ میلیارد تومان
۲۰۰۰ تومان  NAV
قیمت سهم ۱۳۱۷ تومان
مارکت شرکت ۳۹۵ میلیارد تومان
شرکتی با ۳۰۰ میلیون سهم
شناوری سهم حدود ۱۱۰ میلیارد تومان
۴۷ میلیارد تومان سود انباشته
در شرف افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از انباشته

هر روز بالای ۱۰ میلیارد تومان به ارزش پرتفوی شرکت افزوده می‌شود.

وثنو   وساخت   تنوین   ثنوسا   ودی   کرمان   ونوین  
5
محمد  همتیان دهکردی
متشکرم
محمد همتیان دهکردی پنج شنبه 15 اسفند 1398-10:59 0 پاسخ
محمد  همتیان دهکردی
ندیدم
محمد همتیان دهکردی پنج شنبه 15 اسفند 1398-10:59 0 پاسخ

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها