در یک نگاه

طراحی پرتفوی

1

آخرین مطالب

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سه شنبه 12 فروردین 1399-23:58
سه شنبه 12 فروردین 1399-14:34
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
دو شنبه 11 فروردین 1399-17:2
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
پتروشیمی مبین   دو شنبه 11 فروردین 1399-13:4
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
دو شنبه 11 فروردین 1399-12:3

مشاهده پست

چهار شنبه 7 اسفند 1398-13:55

طراحی

طراحی پرتفوی


سلام در قسمت طراحی پرتفوی به صورت استوانه ای و خطی هم نمادهای خرید شده و درصد ها را طراحی کنید برای بهتر دشده شدن پرتفوی ، در کارگزاریها دیگر این طراحی وجود داره و نمایش به صورت راحت تر و بهتر دیده میشود
لطفا رسیدگی کنید
دوستان و کسانی که با کارگزاری مبین سرمایه کار میکنند از طراحی و کندی سایت و زیر ساخت ها و مشکلات دیگه که که برطرف بشه  خیلی به نفع کارگزاری هست


طراحی پرتفوی و سایت   مشکلات سایت   بهتر شدن سرعت و بهبود شرایط کار در سیستم سایت  
9

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها