در یک نگاه

تعریف نقدینگی در ایران 2/5 درصد از نقدینگی اسکناس در اختیار مردم بیرون از سیستم بانکی و 97/5 درصد آن سپرده های مردم در بانکهاست.

4

آخرین مطالب

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
پتروشیمی زاگرس   چهار شنبه 30 مهر 1399-15:0
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
شرکت آهن و فولاد ارفع   چهار شنبه 30 مهر 1399-13:22
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
شیرین‌ دارو   چهار شنبه 30 مهر 1399-13:5
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
فولاد آلیاژی ایران   چهار شنبه 30 مهر 1399-11:28
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
چهار شنبه 30 مهر 1399-10:26
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
کویر تایر   چهار شنبه 30 مهر 1399-8:27
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
غلتک سازان سپاهان   چهار شنبه 30 مهر 1399-8:23
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
پلیمر آریا ساسول   سه شنبه 29 مهر 1399-14:6

مشاهده پست

دو شنبه 28 بهمن 1398-10:31

چرا دلار گران شد ؟

تعریف نقدینگی در ایران 2/5 درصد از نقدینگی اسکناس در اختیار مردم بیرون از سیستم بانکی و 97/5 درصد آن سپرده های مردم در بانکهاست.


چرا دلار گران شد ؟

رشد نقدینگی نسبت به سال ٢٠٠۵ در همه دنیا حدودا بین ١٠٠ تا ١۵٠ درصد است ( ایران و آمریکا ندارد ) و اگر در یک کشور بیش از آن بود با افزایش نرخ دلار در آن کشور ، افزایش نقدینگی پس گرفته میشود.

تعریف نقدینگی : در ایران ٢/۵ درصد از نقدینگی اسکناس در اختیار مردم بیرون از سیستم بانکی و  ٩٧/۵ درصد آن سپرده های مردم در بانکهاست.

رشد نقدینگی نسبت به سال ٢٠٠۵ :

کانادا : ٨۴ درصد

انگلیس : ١١٩ درصد

منطقه یورو: ١٢١ درصد

آمریکا :١۴١ درصد

ترکیه : ٩١٠ درصد

گرجستان : ١٣٢١ درصد

ایران : ٢٨۵٣ درصد (رشد نقدینگی به ریال تا آخر مهر ٩٨)

رشد نقدینگی در ایران به دلار :

نقدینگی ایران در سال ٢٠٠۵ بالغ بر ۶٧ هزار میلیارد تومان بود دلار در آن تاریخ ٨٨٨ تومان و نقدینگی به دلار ٧۶ میلیارد دلار بود .

نقدینگی در آخر دی ماه ٩٨؛ بالغ بر ٢٠٢۵ هزار میلیارد تومان بود و به نرخ امروز دلار ، نقدینگی ١۶٣ میلیارد دلار است ، رشد نقدینگی در ایران به دلار نسبت به سال ٢٠٠۵ بالغ بر ١١۴ درصد است .

عامل رشد نقدینگی در دوران آقای احمدی نژاد چاپ اسکناس بدون پشتوانه بوسیله بانک مرکزی بود اما در دولت آقای روحانی ، سود بالایی است که بانکها به سپرده پرداخت می کنند در دوران آقای احمدی‌نژاد چاپ اسکناس ۶٩٨ درصد رشد کرد و در دوران آقای روحانی فقط ٢٩ درصد ، لذا عامل رشد نقدینگی در دولت آقای روحانی سود بالایی است که به سپرده پرداخت میشود .

به میزانی که در ایران به سپرده ، سود بالا تر نسبت به بقیه دنیا داده میشود رشد نقدینگی در ایران بیشتر از دنیا میشود و به میزانی که رشد نقدینگی بیشتر است دلار در ایران گران میشود تا آثار رشد نقدینگی را خنثی کند ، نقدینگی در ایران غیر ممکن است به دلار بتواند بیشتر از رنج دنیا که بین ١٠٠ تا ١۵٠ درصد است رشد کند.هر کس غیر از این ادعا کند با بانکداری جهانی آشنا نیست.

نتیجه گیری :

رشد نقدینگی در دنیا بین ١٠٠ تا ١۵٠ درصد نسبت به سال ٢٠٠۵ است در ایران به دلار نیز رشد نقدینگی ١١۴ درصد است .

عامل گران شدن دلار ، سود بالایی است که به سپرده پرداخت میشود .

رشد نقدینگی با آمار بانک مرکزی در خرداد ٩٨ نسبت به خرداد ٩٧ بالغ بر ٢۵ درصد بوده است و این رشد نقدینگی به فاصله کوتاهی به افزایش نرخ ارز منجر میشود .‌

در کشور یک تفاوت ایجاد شده که بانکها  و مردم ایران آن را ندیده می گیرند ، وقتی نفت صادر میشود تصمیمات اشتباه با تاخیر های پنج تا ٨ ساله آثار خود را نشان می داد با کاهش ٩٠ درصدی صادرات نفت ، اما آثار تصمیمات اشتباه به فاصله سه ماه قابل مشاهده خواهد بود.آثار سود بالائی که به سپرده پرداخت میشود به فاصله چند ماه با افزایش نرخ ارز پس گرفته میشود .

در دوران آقای احمدی نژاد آثار چاپ بی رویه اسکناس ٨ سال بعد ، در سال ٩١ ظاهر شد ، در دوران آقای روحانی تا قبل از کاهش ٩٠ درصدی صادرات نفت ، آثار سود بی رویه به سپرده بعد از پنج سال ظاهر شد و حالا گوئی سه ماهه ظاهر میشود .

طی چهار ماهه گذشته به گزارش مرکز آمار ایران در کشور ٧ درصد تورم بوده است ، تورم ٧ درصدی پاسخی به تحریک تقاضا با سود سپرده بوده است و نرخ دلار هم خیز برداشته است.


13

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : اخبار روزانه اخبار هفتگی اخبار سالانه طلا و ارز دیده بان بازار مبین