در یک نگاه

با توجه به رويكرد بازار بورس به بازار دوطرفه ، بهتر است سهامداران با اين بازار هم آشنا شوند تا از مزايا و تهديدات آن غافل نباشند، از 4 اسفند قرار است در 4 سهم اجراي بازار دوطرفه بصورت نمايشي انجام پذيرد كه گويا وتجارت و فولاد دو سهم از 5 سهم مقرر خواهند بود

1

آخرین مطالب

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
پنج شنبه 1 اسفند 1398-15:18
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
پنج شنبه 1 اسفند 1398-14:12
پنج شنبه 1 اسفند 1398-1:23
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌   چهار شنبه 30 بهمن 1398-16:26
چهار شنبه 30 بهمن 1398-11:51
سه شنبه 29 بهمن 1398-20:55
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سه شنبه 29 بهمن 1398-13:41

مشاهده پست

جمعه 25 بهمن 1398-16:56

توضيحات اوليه درباره بازار دو طرفه

با توجه به رويكرد بازار بورس به بازار دوطرفه ، بهتر است سهامداران با اين بازار هم آشنا شوند تا از مزايا و تهديدات آن غافل نباشند، از 4 اسفند قرار است در 4 سهم اجراي بازار دوطرفه بصورت نمايشي انجام پذيرد كه گويا وتجارت و فولاد دو سهم از 5 سهم مقرر خواهند بود


..

...