در یک نگاه

با توجه به رويكرد بازار بورس به بازار دوطرفه ، بهتر است سهامداران با اين بازار هم آشنا شوند تا از مزايا و تهديدات آن غافل نباشند، از 4 اسفند قرار است در 4 سهم اجراي بازار دوطرفه بصورت نمايشي انجام پذيرد كه گويا وتجارت و فولاد دو سهم از 5 سهم مقرر خواهند بود

1

آخرین مطالب

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
چهار شنبه 2 مهر 1399-14:17
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سه شنبه 1 مهر 1399-14:29
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سه شنبه 1 مهر 1399-13:55
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سه شنبه 1 مهر 1399-10:16
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سه شنبه 1 مهر 1399-10:13
یک شنبه 30 شهریور 1399-23:24

مشاهده پست

جمعه 25 بهمن 1398-16:56

توضيحات اوليه درباره بازار دو طرفه

با توجه به رويكرد بازار بورس به بازار دوطرفه ، بهتر است سهامداران با اين بازار هم آشنا شوند تا از مزايا و تهديدات آن غافل نباشند، از 4 اسفند قرار است در 4 سهم اجراي بازار دوطرفه بصورت نمايشي انجام پذيرد كه گويا وتجارت و فولاد دو سهم از 5 سهم مقرر خواهند بود


..

...