در یک نگاه

هفته را در حالی آغاز میکنیم که گزارش های ماهانه نقش بسزایی در بازار دارد. اخبار بازارهای جهانی به شدت منفی و قرمز است و اتفاقات چین به شدت بر آن تاثیر گذار بوده است. اما بازار ایران گوشش به این اخبار بدهکار نیست و حتی گزارشات 9 ماهه منفی هم فقط یکی دو روز بازار را در برخی گروه ...

5

مشاهده پست

شنبه 5 بهمن 1398-10:22

بازار در 1 ساعت ابتدایی شروع هفته

هفته را در حالی آغاز میکنیم که گزارش های ماهانه نقش بسزایی در بازار دارد. اخبار بازارهای جهانی به شدت منفی و قرمز است و اتفاقات چین به شدت بر آن تاثیر گذار بوده است. اما بازار ایران گوشش به این اخبار بدهکار نیست و حتی گزارشات 9 ماهه منفی هم فقط یکی دو روز بازار را در برخی گروه ...


هفته  را در حالی آغاز میکنیم که  گزارش های ماهانه نقش بسزایی در بازار دارد.
اخبار  بازارهای جهانی به شدت منفی و قرمز است و اتفاقات چین به شدت بر آن تاثیر گذار بوده است.
اما بازار ایران گوشش به این اخبار بدهکار نیست و حتی گزارشات 9 ماهه منفی هم فقط یکی دو روز بازار را در برخی گروه ها منفی کرد و آن ها هم مجدد به تعادل و البته به مجدوده مثبت بازگشتند.
 به نظر میرسد گزارشات مثبت ماهانه شرکت ها  می تواند مجدد به کمک بازار آمده و و موج بعدی صعودی جهت گذر از شاخص 420000 را فراهم نماید.
شاخص کل تا این لحظه رشد قابل توجه 5878 واحدی داشته است...

8
مجتبی  طایفه قهرمانی
یجایی این حباب تو خالی و مسخره و ساختگی ....
مجتبی طایفه قهرمانی یک شنبه 6 بهمن 1398-20:20 0 پاسخ

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : اخبار روزانه اخبار هفتگی اخبار سالانه طلا و ارز دیده بان بازار مبین