در یک نگاه

🔹خنصیر با شکست قوی 5180 و تثبیت عالی روی ان و تغییر روند به صعودی هدف اول 7500🤨😎

1

پست های مرتبط

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
مهندسی‌نصیرماشین‌   چهار شنبه 25 دی 1398-11:21

مشاهده پست

یک شنبه 3 شهریور 1398-22:56

نگاهی به نمودار نماد خنصیر

🔹خنصیر با شکست قوی 5180 و تثبیت عالی روی ان و تغییر روند به صعودی هدف اول 7500🤨😎
3

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها