در یک نگاه

ورود (تابلو برتر) به زودی به بورس اوراق بهادار در هیات مدیره بورس تهران نهایی شده و تصمیمی گیری نهایی با هیات مدیره سازمان است.

1

آخرین مطالب

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
چهار شنبه 24 مهر 1398-12:37
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
شرکت کیسون   چهار شنبه 24 مهر 1398-8:22
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سه شنبه 23 مهر 1398-14:1
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران   سه شنبه 23 مهر 1398-11:22

مشاهده پست

چهار شنبه 23 مرداد 1398-15:2

ورود تابلوی برتر به بورس اوراق بهادار به بازار سرمایه

ورود (تابلو برتر) به زودی به بورس اوراق بهادار در هیات مدیره بورس تهران نهایی شده و تصمیمی گیری نهایی با هیات مدیره سازمان است.


علی صحرایی گفت: مقررات تابلوی برتر در هیات مدیره بورس تهران نهایی شده و تصمیم گیری نهایی با هیات مدیره سازمان است. مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار به وجود بیش از ۵۰ درصد درخواست پذیرش در این شرکت اشاره کرد. وی ادامه داد ۵۰ شرکت شرایط متفاوتی دارند وبرخی از آنها آماده درج و برخی قیمت گذاری میباشد.

3

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : اخبار روزانه اخبار هفتگی اخبار سالانه طلا و ارز دیده بان بازار مبین