در یک نگاه

بعدازیک رشدخوب درمیان مدت وثبت سقف6469اصلاح سهم آغازشده،حمایت خوب فعلی است5614 است که بعلت فشار عرضه امروز به احتمال زیادازدست خواهدرفت،حمایت بعدی5160 و حمایت قابل اعتمادتر 4690 می باشدبنظرم برای خرید حداقل باید دید میان مدت داشت%

0

پست های مرتبط

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
آلومینیوم‌ایران‌   یک شنبه 7 مرداد 1397-11:18
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
آلومینیوم‌ایران‌   دو شنبه 4 تیر 1397-17:23

مشاهده پست

دو شنبه 24 تیر 1398-14:50

بررسی روند حرکتی نماد فایرا

بعدازیک رشدخوب درمیان مدت وثبت سقف6469اصلاح سهم آغازشده،حمایت خوب فعلی است5614 است که بعلت فشار عرضه امروز به احتمال زیادازدست خواهدرفت،حمایت بعدی5160 و حمایت قابل اعتمادتر 4690 می باشدبنظرم برای خرید حداقل باید دید میان مدت داشت%
1

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها