در یک نگاه

سفارس احتمالا تا 61درصد اصلاح قیمت داشته باشد زیرا می خواهد CD را در الگوی هارمونیک بترفلای اصلاح کند لطفا سهامداری کنید

0

پست های مرتبط

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سیمان فارس و خوزستان   یک شنبه 27 بهمن 1398-10:1
مشاور سرمایه گذاری معیار
مشاور سرمایه گذاری معیار
سیمان فارس و خوزستان   سه شنبه 17 بهمن 1396-8:8
مشاور سرمایه گذاری معیار
مشاور سرمایه گذاری معیار
سیمان فارس و خوزستان   سه شنبه 11 مهر 1396-8:1
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سیمان فارس و خوزستان   دو شنبه 8 خرداد 1396-10:38

مشاهده پست

یک شنبه 23 تیر 1398-21:28

اصلاح قیمت

سفارس احتمالا تا 61درصد اصلاح قیمت داشته باشد زیرا می خواهد CD را در الگوی هارمونیک بترفلای اصلاح کند لطفا سهامداری کنیدسفارس   اصلاح قیمت   سیمان فارس و خوزستان   سهامداری  
0

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها