مشاهده پست

سه شنبه 20 آذر 1397-14:42

سرمایه گذاری ارس صبا نماد وارس

سرمایه گذاری ارس صبا نماد وارس


سرمایه گذاری ارس صبا نماد وارس در بازارپایه ب با سرمایه ده میلیارد تومانی دارای 5 کارخانه که عبارتند از

کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو http://nirootransfo.com/ https://digitransfo.com/

شرکت خدمات برق ارس صبا

شرکت مهندسی اروند شار تهران http://arvandtrans.com/

شرکت نیرو ترانسفو منطقه آزاد ماکو
شرکت اکسیر مهندسی مکاترونیک ارس www.emaorg.irبا توجه بهنرخ فروش حداقل دوبرابری نسبت به قیمت سال 1396 ترانسفورماتور و قطعات ترانسفورماتور شرکت های زیرمجموعه ها انتظار میرود در گزارش 12 ماهه حسابرسی شده شرکت های زیرمجموعه سرمایه گذاری ارس صبا در سال مالی امسال بالای 700 تومان سود تلفیقی 5 شرکت زیرمجموعه داشته باشند در واقع انتظار میرود ای پی اس حداقلی امسال سرمایه گذاری ارس صبا نماد ارس از زیرمجموعه های خود حداقل 300 تومان باشد و تصور این که ای پی اس امسال بالای 400 تومان هم باشد دور از انتظار نیست....با توجه به قیمت سهم که محدوده 700 تومان می باشد یعنی شرکت با پی ای 2 و زیر 2 دارد معامله میشود.....وبه نظر میرسد سهم کم ریسکی می باشد در این قیمت ها.....سال مالی شرکت سرمایه گذاری ارس صبا نماد وارس 30 اذرماه می باشد....
سود تقسیمی نقدی شرکت در طی سه سال اخیر بالای 80 درصد در مجمع بوده است و همچنین شرکت دارای سود تلفیقی 179 تومانی می باشد که در گزارش حسابرسی شده شش ماهه امده است......
https://forum.talarebourse.com/threads/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B5%D8%A8%D8%A7.217560/page-25

0
سیدعلی   مصطفوی نیا
-این سهم در سال منتهی به آذر97 سودی معادل1238ریال ساخته.این سودهای 400تومنی و بالاتر از کجا اومده و برای کی هستش؟سال مالی بعد؟
سیدعلی مصطفوی نیا یک شنبه 19 اسفند 1397-11:51 0 پاسخ

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها