در یک نگاه

با توجه به این که شرکت ارس صبا قراراست یکی از زیر مجموعه های خود یعنی نیرو ترانسفو را واگذار نماید و با توجه به سود عملیاتی 150حداقل تومانی امسال و سرمایه ده میلیارد تومانی این شرکت پیش بینی میشود قیمت سهم در میان مدت 1200 تومان رشد قیمتی داشته باشد.1397/08/17

0

مشاهده پست

پنج شنبه 17 آبان 1397-15:34

سرمایه گذاری ارس صبا نماد وارس

با توجه به این که شرکت ارس صبا قراراست یکی از زیر مجموعه های خود یعنی نیرو ترانسفو را واگذار نماید و با توجه به سود عملیاتی 150حداقل تومانی امسال و سرمایه ده میلیارد تومانی این شرکت پیش بینی میشود قیمت سهم در میان مدت 1200 تومان رشد قیمتی داشته باشد.1397/08/17
0

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها