در یک نگاه

گزارش فروش قنقش

0

مشاهده پست

چهار شنبه 16 آبان 1397-21:33

گزارش قنقش

گزارش فروش قنقش


گالری سیگنال
#قنقش در مهر 182 میلیارد ریال  فروش زده  در مرداد 143 میلیارد ریال  فروش داشته در شهریور 318 میلیارد ریال  فروش زده و جمع  فروش به 1241   میلیارد ریال رسیده  این عدد در مدت مشابه سال  قبل 1308   میلیارد ریال بوده سهم 10 هزار تن موجودی خود را  فروخت و در 6 ماهه نیز فعلا  104 ریال زیان به ازای هر سهم دارد

0

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها