مشاهده پست

دو شنبه 8 آبان 1396-21:48

غپآذر

غپآذر


غپآذر  (  شرکت کشت وصنعت سلماس نزدیک به 18 درصد تحت  مالکیت غپاذر است )تولید روزانه سلماس 80 تن که یا توجه به 18درصد مالکین چیزی در حدود تن 6000 میشود کشت وصنعت سلماس مساحت پروژه ۲۱ هکتار بوده و مساحت زمین زراعی پیش بینی شده ۴۰۰ هکتار که مقدار ۱۸۰ هکتار در حال تحویل و مابقی در حال پیگیری است همچنین از سد زولا مقدار یک میلیون متر مکعب حق آبه اختصاص یافته که عملیات انتقال آن با خطوط لوله ۱۱ کیلومتر اجرا و نیز دارای یک حلقه چاه و انشعاب آب روستایی است.

فقط غپاذر ارزش کشت وصنعت سلماس و شرکت گستر منطقه یک اون 50 میلیارد تومان است یعنی به ازای هر سهم 250 دارایی خارج بورسی سهم است

شرکت ارزش بازار سهم                   فروش فراورده شیر
غپاذر 75 میلیارد تومان                    185 میلیارد تومان

1

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها