در یک نگاه

این طلسم باید شکسته شود وشاخص کل با حمایت بسمت 82000واحد برود بعد نمادهای بانکی کامل باز گشایی شود ونقدینگی بعد از این ماجراها باعث روان شدن معاملات میشود این سناریو اینده بورس است اگر وضعیت طور دیگری رقم نخورد

0

پست های مرتبط

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
بانک صادرات ایران   یک شنبه 31 تیر 1397-8:26
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
بانک صادرات ایران   دو شنبه 18 اردیبهشت 1396-11:25

مشاهده پست

سه شنبه 3 مرداد 1396-22:1

این طلسم باید شکسته شود وشاخص کل با حمایت بسمت 82000واحد برود بعد نمادهای بانکی کامل باز گشایی شود ونقدینگی بعد از این ماجراها باعث روان شدن معاملات میشود این سناریو اینده بورس است اگر وضعیت طور دیگری رقم نخورد

این طلسم باید شکسته شود وشاخص کل با حمایت بسمت 82000واحد برود بعد نمادهای بانکی کامل باز گشایی شود ونقدینگی بعد از این ماجراها باعث روان شدن معاملات میشود این سناریو اینده بورس است اگر وضعیت طور دیگری رقم نخورد


این طلسم باید شکسته شود وشاخص کل با حمایت بسمت 82000واحد برود بعد نمادهای بانکی کامل باز گشایی شود ونقدینگی بعد از این ماجراها باعث روان شدن معاملات میشود این سناریو اینده بورس است اگر وضعیت طور دیگری رقم نخورد

0
امیر  آقارضاکاشی
سلام
امیر آقارضاکاشی یک شنبه 5 شهریور 1396-11:58 0 پاسخ
محمد  عطائی
سلام
محمد عطائی دو شنبه 6 شهریور 1396-23:18 0 پاسخ

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها