در یک نگاه

عدم تاثیر گذاری توافق اوپک بر قیمت نفت به چند دلیل بر میگردد ا) عدم پایبندی بعضی از اعظا از جمله عراق، امارات و الجزایر؛ با این حال باز هم متوسط پایبندی نسبت به دوره های سابق کم نیست.2) مهمترین دلیل عدم تاثیرگذاری به لیبی و نیجریه مربوط می شود چرا که این کشورها بخاطر معافیت، تولیدشان افزایش یافت.

0

آخرین مطالب

واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
آسیا سیر ارس   سه شنبه 28 اسفند 1397-9:39
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
سه شنبه 28 اسفند 1397-8:57
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
یک شنبه 26 اسفند 1397-16:4
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
یک شنبه 26 اسفند 1397-15:21
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
یک شنبه 26 اسفند 1397-10:17
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
لعابیران‌   شنبه 25 اسفند 1397-15:28
واحد تحلیل مبین سرمایه
واحد تحلیل مبین سرمایه
شنبه 25 اسفند 1397-15:9

مشاهده پست

شنبه 24 تیر 1396-12:52

انحراف اوپک از توافقات نفتی

عدم تاثیر گذاری توافق اوپک بر قیمت نفت به چند دلیل بر میگردد ا) عدم پایبندی بعضی از اعظا از جمله عراق، امارات و الجزایر؛ با این حال باز هم متوسط پایبندی نسبت به دوره های سابق کم نیست.2) مهمترین دلیل عدم تاثیرگذاری به لیبی و نیجریه مربوط می شود چرا که این کشورها بخاطر معافیت، تولیدشان افزایش یافت.


برخی اعضا نظیر کشورهای عراق، امارات و الجزایر بیشترین انحراف را از سقف تولیدات معین داشته اند. کشورهای لیبی و نیجریه که از کاهش تولید معاف بوده اند، به میزان قابل توجهی تولید خود را افزایش دادند. بررسی جزیی تر آمار تولید نشان می دهد که اوپک به خوبی توافق را اجرا کرده و متوسط پایبندی نسبت به توافقات قبلی بیشتر شده است. بنابراین راز موثر نبودن توافق این سازمان نه در شکل اجرای آن بلکه در سیاست هایش نهفته است. در واقع اوپک پیش بینی نکرده بود که لیبی و نیجریه تا حد زیادی بتوانند تولید خود را افزایش دهند. یکی از علت های کاهش پایبندی به عربستان  برمی گردد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی منابع ثانویه میزان پایبندی عربستان کمتر شده است. با این حال اوپک سه سناریو می تواند داشته باشد. 1) سطح تولید توافقی را کمتر کند. اما احتمال اجرای این سناریو پایین است چرا که باعث می شود نفت شیل آمریکا براحتی عرضه شود. 2) بر میزان تولید لیبی و  نیجریه تجدید نظر شده و تولید آنها نیز کاسته شود. 3)سناریوی سوم بر سابقه بد اوپک استوار است. با توجه بر اینکه در تمام توافقاتی که تا سال 2008 در اوپک انجام شده، اعظا به شکل بدی توافق را اجرا و چندان به آن پایبند نبوده اند، حال برخی بر این باورند که نشانه هایی مبنی بر تخلف اعظا دیده می شود. این در حالی است که اوپک تاکنون بخوبی موفق به اجرای توافق شده و رشد درآمد این سازمان خود تضمینی برای تداوم پایبندی به توافق است


1

به اشتراک بگذارید :

سایر بخش ها : مبین سرمایه تکنیکال بنیادی گزارش تحلیل بنیادی شرکت ها