پیغام

پیغام های ناظر
دو شنبه 31 تیر 1398-9:48
به اطلاع کليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، اوراق صکوک رهني شرکت واسط مالي مهر يکم(با مسئوليت محدود) به منظور تأمين مالي شرکت ايران خودرو(سهامي عام) در تاريخ 29/04/1398 در فهرست بازار اوراق بدهي بورس اوراق بهادار تهران با نماد معاملاتي(صخود1404) درج شده است. اين اوراق از امروز دوشنبه مورخ 31/04/1398 تا روز چهارشنبه مورخ 02/05/1398 به مدت 3 روز کاري از طريق بورس اوراق بهادار تهران مورد پذيره‌نويسي قرار مي گيرد و سپس معاملات ثانويه آن آغاز مي شود. ساير مشخصات به شرح زير مي باشد: نام اوراق:صکوک رهني خودرو1404- 3ماهه16% نماد معاملاتي:صخود1404 نوع اوراق:با نام و قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران موضوع انتشار:تامين سرمايه در گردش نرخ اوراق:16درصد تاريخ پرداخت‌هاي سود:هر 3 ماه يک بار از تاريخ انتشار اوراق مدت اوراق:2 سال سررسيد اوراق:31/04/1400 مبلغ اسمي هر ورقه:1،000،000 ريال تعداد كل اوراق منتشره:1،587،205 ورقه تعداد اوراق قابل‌رضه:1،587،205 ورقه (100 درصد اوراق منتشره) مشخصات مطالبات رهني:تعداد 66،998 فقره چک از مجموع 50،457 قرارداد فروس اقساطي ناشي از خريد خودرو که سررسيد آن ها در بازه 31/04/1398 تا 31/04/1401 قرار دارد. وثايق در رهن شرکت ايران خودرو، خودروهاي مورد فروش شرکت است و متوسط نسبت تسهيلات به ارزش وثيقه به طور معمول يک دوم مي باشد. انتقال مطالبات مدت دار:طبق مفاد قراردادهاي مبناي مطالبات، محدوديتي جهت انتقال مطالبات مدت دار به غير براي شرکت ايران خودرو وجود ندارد. زمان تسويه:T+1 -شرايط خريد اوراق حداقل تغيير قيمت:1 ريال واحد پايه هر سفارش(Lot): يك واحد حداقل حجم هر سفارش:1 ورقه سقف هر سفارش:10،000 ورقه حداکثر حجم خريد هر کد معاملاتي (حقيقي/ حقوقي):بدون محدوديت -شرايط پذيره نويسي اوراق روش پذيره نويسي: حراج تاريخ شروع پذيره نويسي:31/04/1398 تاريخ پايان پذيره نويسي:02/05/1398 متعهد پذيره نويس:شرکت تأمين سرمايه نوين کارگزار پذيره نويس (عامل فروش):شرک کارگزاري تامين سرمايه نوين (سهامي خاص) -ارکان اوراق ناشر:شرکت واسط مالي مهر يکم(با مسئوليت محدود) باني:شرکت ايران خودرو(سهامي عام) ضامن:بانک سپه(سهامي عام) امين:سازمان حسابرسي عامل وصول:شرکت ايران خودرو(سهامي عام) عامل پرداخت سود:شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام) -شرايط بازارگرداني: بازار

پیغام های ناظر

صفحه 1
پیغام های ناظر
1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه نمادهاي بار پيك روزانه، بار پايه روزانه، ميان باري روزانه و كم باري روزانه 98/06/29پايا...
پیغام های ناظر
1$$بدين وسيله به اطلاع كارگزاران بورس انرژي ايران مي رساند كه در جلسه معاملاتي امروز نمادهاي بارپيك روزانه، بارپايه روزانه، ميان باري روزانه و كم بار...
پیغام های ناظر

توقف نماد معاملاتي (آينده1) دو شنبه 25 شهریور 1398-8:24

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (آينده1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شرکت بازرگاني صنعتي ...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران پيرو مصوبه مورخ 1394/07/28 شوراي محترم پول و اعتبار، موارد ذيل در خصوص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن ب...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ موارد ذيل در خصوص نمادهاي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانك ملي اعلام مي‌گردد: 1...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت ريل پر...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ذوب1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان متوق...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (دتوزيع1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت توزيع دارو پخش متوقف ش...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت ريل پر...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، پيرو اطلاعيه شماره 1511/خ/98 مورخ 13/06/1398 اين شركت، در خصوص اجراي مقررات جديد در بازار پايه فرابورس ايران، به استحضا...