پیغام

پیغام های ناظر
دو شنبه 14 آبان 1397-11:40
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت قند نقش جهان (قنقش1) امروز دوشنبه مورخ 1397/08/14 در تابلو پايه ج بازار پايه فرابورس ايران گشايش مي يابد. در اين خصوص توجه به موارد زير ضروري است: 1)معاملات نمادهاي درج شده در تابلوي پايه ج ، صرفا در روزهاي شنبه، دوشنبه، چهارشنبه هر هفته قابل انجام است. 2) محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق در هر سفارش) در نماد معاملاتي مذكور به ميزان 50،000 سهم تعيين مي گردد. همچنين کارگزاران مي بايست دسترسي معامله گران برخط (آنلاين) جهت ورود سفارش و انجام معامله در تابلو پايه ج (گروه معاملاتي 21) را فعال نمايند. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

پیغام های ناظر

صفحه 1
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 1397/08/14 در نماد معاملاتي اسناد خزانه اسلامي در نماد (اخزا7051) مور...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كباده1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت توليد خاك نسوزاستقلال آ...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت قند نقش جهان (قنقش1) امروز دوشنبه مورخ 1397/08/14 در تابلو پايه ج بازار پاي...
پیغام های ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (آينده1) دو شنبه 14 آبان 1397-10:49

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس (آينده1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ...
پیغام های ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (آ س پ1) دو شنبه 14 آبان 1397-10:34

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت آ س پ (آ س پ1) با توجه به اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال در خصوص عدم پاسخگوي...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيميا زنجان گستران (كيميا1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنايع توليدي اشتاد ايران(تشتاد1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العا...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان (خودكفا1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام...
پیغام های ناظر

توقف نماد معاملاتي (لبوتان) دو شنبه 14 آبان 1397-10:26

به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت گروه صنعتي بوتان(لبوتان)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيئت مديره مت...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت سپرده ...