پیغام

پیغام های ناظر
شنبه 14 مهر 1397-9:36
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع1) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 16/07/1397 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 14/07/1397 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

پیغام های ناظر

صفحه 1
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/19 در نماد معاملاتي اوراق مشاركت شركت ليزينگ رايان سايپا (...
پیغام های ناظر
به اطلاع کليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، در روز شنبه مورخ 22/04/1398 تعداد 300 ميليون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت پتروشيمي نوري( نوري) ب...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت...
پیغام های ناظر

توقف نماد معاملاتي (سمازنح1) چهار شنبه 19 تیر 1398-12:59

به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي حق تقدم سهام شركت‌ سيمان‌مازندران‌ (سمازنح1) با توجه به توقف نماد اصلي متوقف گرديد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي با...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌مازندران‌ (سمازن1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصو...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي ب...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد شركت گروه مپنا (سهامي عام) (ضپنا10121) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (رمپنا) متوقف شد. نم...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي ب...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت گروه صنعتي پاكشو (هكشو902) با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد...