پیغام

پیغام های ناظر
شنبه 24 شهریور 1397-11:8
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ارس صبا (وارس1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني درخصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1397/06/24 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

پیغام های ناظر

صفحه 1
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو پيام قبلي اين مديريت، در خصوص توقف نمادهاي معاملاتي بازار پايه در راستاي اجراي مقررات جديد، به اطلاع مي رساند...
پیغام های ناظر
به اطلاع فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، امروز چهارشنبه مورخ 22/03/1398 پذيره نويسي واحدهاي صندوق سرمايه گذاري در سهام سرو سودمند مدبران درنماد ...
پیغام های ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت خوراك‌ دام‌ پارس‌ (غدام1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنف...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت بيمه دانا (دانا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، تا پايان جلسه معاملاتي در وضعيت سفارش گيري قرار ...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو پيام هاي قبلي اين مديريت در راستاي اجراي طرح ادغام بانك ها و موسسه اعتباري، به اطلاع مي رساند؛ معاملات در نم...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران پيرو پيام هاي قبلي اين مديريت در راستاي اجراي طرح ادغام بانك ها و موسسه اعتباري، به اطلاع مي رساند؛ معاملات در نما...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران پيرو پيام هاي قبلي اين مديريت در راستاي اجراي طرح ادغام بانك ها و موسسه اعتباري، به اطلاع مي رساند؛ معاملات در نماد...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان كردستان (سكرد1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز مع...
پیغام های ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (وآتوس1) چهار شنبه 22 خرداد 1398-11:41

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توسعه سرمايه گذاري كشاورزي آرين توسكا(وآتوس1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع ع...
پیغام های ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (خليبل1) چهار شنبه 22 خرداد 1398-11:39

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت ماليبل سايپا (خليبل1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و هم...