پیغام

پیغام های ناظر
شنبه 24 شهریور 1397-11:8
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ارس صبا (وارس1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني درخصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 1397/06/24 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

پیغام های ناظر

صفحه 1
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به فروش تمامي حق تقدم استفاده نشده باقيمانده شركت كود شيميائي اوره لردگان در نماد (شلر...
پیغام های ناظر

توقف نماد معاملاتي (دالبرح) سه شنبه 29 آبان 1397-11:7

به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز حق تقدم شركت سرمايه گذاري البرز دارو(دالبرح) با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي متوقف خواهد شد.مديريت عمليات ...
پیغام های ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اسناد خزانه اسلامي در نماد (اخزا6111)، به منظور پرداخت مبالغ اسمي اين اسناد، در پايان م...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان شرق(سشرق)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي، فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر(...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران(خموتورح)جهت عرضه 482ر716ر44 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدوديت هر دستور خ...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت خوراك دام پارس(غدام)با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده...
پیغام های ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (سخواف1) سه شنبه 29 آبان 1397-10:40

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان مجد خواف (سخواف1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام ح...
پیغام های ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌ (كماسه1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي...
پیغام های ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت داروسازي كاسپين (كاسپين1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه ب، از طريق انجا...
پیغام های ناظر
به اطلاع مي رساند پيرواطلاعيه شماره 49886/181 مورخ 1397/08/21 مديريت عمليات بازار امروز سه شنبه مورخ 1397/08/29 تعداد 301ر961ر480 سهم معادل 4/1 درصد ...