نماد داده گسترعصرنوین-های وب داده گسترعصرنوین-های وب

  • 1399/05/15
  • نماد : هاي وب (داده گسترعصرنوین-های وب)
  • آخرین قیمت : 2,992
  • حجم معاملات : 116,991
  • قیمت دیروز : 2,850
  • درصد تغییرات : 4.98%

هاي وب (داده گسترعصرنوین-های وب)

نماد هاي وب
آخرین قیمت 2,992
قیمت پایانی 2,860
درصد تغییر قیمت 4.98%
تغییر قیمت 142
بالاترین قیمت 2,992
پایین ترین قیمت 2,992
قیمت دیروز 2,850
حجم 116,991
ارزش 350,037,072
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 38,500
حداکثر قیمت مجاز 42,540
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1,600,000
تحلیل تکنیکال های وب
محسن سلیمانی   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 19 خرداد 1399-23:24
7
بررسی سهام های وب
ادریس بذرافشان   داده گسترعصرنوین-های وب   جمعه 25 بهمن 1398-17:23
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات با اهمیت های وب
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   شنبه 24 آذر 1397-11:26
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
آخرین تصمیمات برای "های وب"و علت عدم خریداری سهام
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   شنبه 16 تیر 1397-9:31
0
های وب
مجید ششمانی   داده گسترعصرنوین-های وب   شنبه 15 اردیبهشت 1397-11:56
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:40
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:40
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:36
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:35
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:35
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:35
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:34
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:34
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:34
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
آخرین وضعیت "های وب" در سازمان بورس و زمان تقریبی بازگشایی نماد
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 27 آذر 1396-10:51
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
احتمال زیاد بازگشایی امروز نماد
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   سه شنبه 14 آذر 1396-8:18
0
معرفی شرکت داده گستر عصر نوین - های وب
عبداله رستمی   داده گسترعصرنوین-های وب   سه شنبه 21 شهریور 1396-16:4
0