نماد داده گسترعصرنوين-هاي وب داده گسترعصرنوين-هاي وب

  • 1397/11/01
  • نماد : هاي وب (داده گسترعصرنوين-هاي وب)
  • آخرین قیمت : 5,820
  • حجم معاملات : 8,872,333
  • قیمت دیروز : 6,035
  • درصد تغییرات : -3.56%

هاي وب (داده گسترعصرنوين-هاي وب)

نماد هاي وب
آخرین قیمت 5,820
قیمت پایانی 5,864
درصد تغییر قیمت -3.56%
تغییر قیمت -215
بالاترین قیمت 6,000
پایین ترین قیمت 5,794
قیمت دیروز 6,035
حجم 8,872,333
ارزش 52,026,459,032
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 5,794
حداکثر قیمت مجاز 6,276
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات با اهمیت های وب
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   شنبه 24 آذر 1397-11:26
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
آخرین تصمیمات برای "های وب"و علت عدم خریداری سهام
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   شنبه 16 تیر 1397-9:31
0
های وب
مجید ششمانی   داده گسترعصرنوین-های وب   شنبه 15 اردیبهشت 1397-11:56
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:40
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:40
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:36
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:35
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:35
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:35
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:34
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:34
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
اظهارنظر قالیباف درباره زمان بازگشایی نماد یک شرکت بورسی
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 11 دی 1396-15:34
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
آخرین وضعیت "های وب" در سازمان بورس و زمان تقریبی بازگشایی نماد
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   دو شنبه 27 آذر 1396-10:51
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
احتمال زیاد بازگشایی امروز نماد
واحد تحلیل مبین سرمایه   داده گسترعصرنوین-های وب   سه شنبه 14 آذر 1396-8:18
0
معرفی شرکت داده گستر عصر نوین - های وب
عبداله رستمی   داده گسترعصرنوین-های وب   سه شنبه 21 شهریور 1396-16:4
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كارتن ايران(چكارن)، داده گستر عصر نوين(هاي وب) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت داده گسترعصرنوين-هاي وب (هاي وب1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساع...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد)،داده گسترعصرنوين(هاي وب)،سرمايه‌ گذاري‌ البرز(والبر)،فنرسازي‌خاور (خفنر)،تج...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت داده گسترعصرنوين-هاي وب (هاي وب1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساع...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، پيرو اطلاعيه شماره 45437/181 مورخ 29/05/1397 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران، سهام شركت داده گستر عصر نوين – (هاي وب)،...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، پيرو اطلاعيه هاي شفاف سازي مورخ 05/02/1397، 13/05/1397 و 17/05/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار منتشره در سايت كدال، نماد معاملاتي ...
پیغام ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار مي رساند، كليه معاملات نماد معاملاتي شركت داده گستر عصر نوين (هاي وب) در روز چهارشنبه مورخ 1396/09/22 ابطال گرديد. م...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي(هاي وب) چهار شنبه 22 آذر 1396-14:17

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت داده گستر عصر نوين(هاي وب)به علت ابهام نسبت به شفافيت اطلاعات متوقف شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي شاهد(ثشاهد)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيئت ، داده گستر عصر نوين(هاي ...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (هاي وب) یک شنبه 7 آبان 1396-8:22

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت داده گستر عصر نوين(هاي وب)به دليل ابهام در ارائه اطلاعات متوقف شد.مديريت عمليات بازارشركت بورس اوراق بهادار تهرا...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 31 تیر 1395 73
2 چهار شنبه 20 اردیبهشت 1396 455
3 سه شنبه 16 مرداد 1397 0