نماد عطرین نخ قم عطرین نخ قم

  • 1399/05/15
  • نماد : نطرين (عطرین نخ قم)
  • آخرین قیمت : 4,914
  • حجم معاملات : 535,343
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 391.40%

نطرين (عطرین نخ قم)

نماد نطرين
آخرین قیمت 4,914
قیمت پایانی 4,914
درصد تغییر قیمت 391.40%
تغییر قیمت 3914
بالاترین قیمت 4,914
پایین ترین قیمت 4,914
قیمت دیروز 1,000
حجم 535,343
ارزش 2,630,675,502
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 28,879
حداکثر قیمت مجاز 31,917
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1,837,493
تحلیل تکنیکال
کریم اسکندری   عطرین نخ قم   جمعه 25 بهمن 1398-15:18
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی گزارش فعالیت شهریور ماه
واحد تحلیل مبین سرمایه   عطرین نخ قم   دو شنبه 2 مهر 1397-14:36
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل عرضه اولیه عطرین نخ قم
واحد تحلیل مبین سرمایه   عطرین نخ قم   سه شنبه 20 شهریور 1397-8:41
0