نماد شير پگاه آذربايجان شرقي شير پگاه آذربايجان شرقي

  • 1397/08/27
  • نماد : غپآذر (شير پگاه آذربايجان شرقي)
  • آخرین قیمت : 4,749
  • حجم معاملات : 549,587
  • قیمت دیروز : 4,903
  • درصد تغییرات : -3.14%

غپآذر (شير پگاه آذربايجان شرقي)

نماد غپآذر
آخرین قیمت 4,749
قیمت پایانی 4,701
درصد تغییر قیمت -3.14%
تغییر قیمت -154
بالاترین قیمت 4,950
پایین ترین قیمت 4,658
قیمت دیروز 4,903
حجم 549,587
ارزش 2,583,439,890
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 4,658
حداکثر قیمت مجاز 5,148
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی عرضه اولیه غپآذر
واحد تحلیل مبین سرمایه   شیر پگاه آذربایجان شرقی   دو شنبه 24 مهر 1396-9:53
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (غپآذر1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي، متوقف ش...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (غپآذر1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي، متوقف ش...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر1) پس از ارائه اطلاعات شفاف سازي در ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (غپآذر1)به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي، متوقف شد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي شرکت شير پاستوريزه پگاه آذرباي...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 دو شنبه 29 اردیبهشت 1393 385
2 چهار شنبه 30 اردیبهشت 1394 268
3 سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 سه شنبه 1 تیر 1395 213 دانلود
4 چهار شنبه 13 اردیبهشت 1396 پنج شنبه 1 تیر 1396 100 دانلود
5 دو شنبه 17 اردیبهشت 1397 پنج شنبه 31 خرداد 1397 225 دانلود