نماد شير پگاه آذربايجان شرقي شير پگاه آذربايجان شرقي

  • 1398/01/05
  • نماد : غپآذر (شير پگاه آذربايجان شرقي)
  • آخرین قیمت : 6,420
  • حجم معاملات : 430,786
  • قیمت دیروز : 6,178
  • درصد تغییرات : 3.92%

غپآذر (شير پگاه آذربايجان شرقي)

نماد غپآذر
آخرین قیمت 6,420
قیمت پایانی 6,381
درصد تغییر قیمت 3.92%
تغییر قیمت 242
بالاترین قیمت 6,450
پایین ترین قیمت 6,178
قیمت دیروز 6,178
حجم 430,786
ارزش 2,748,693,391
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 5,870
حداکثر قیمت مجاز 6,486
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی عرضه اولیه غپآذر
واحد تحلیل مبین سرمایه   شیر پگاه آذربایجان شرقی   دو شنبه 24 مهر 1396-9:53
0
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 6...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر1) از ساعت 10:05 آماده انجام معامله ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (غپآذر1) به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 6...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (غپآذر1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت شير پگاه آذربايجان شرقي...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (غپآذر1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي، متوقف ش...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (غپآذر1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي، متوقف ش...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر1) پس از ارائه اطلاعات شفاف سازي در ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 دو شنبه 29 اردیبهشت 1393 385
2 چهار شنبه 30 اردیبهشت 1394 268
3 سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 سه شنبه 1 تیر 1395 213 دانلود
4 چهار شنبه 13 اردیبهشت 1396 پنج شنبه 1 تیر 1396 100 دانلود
5 دو شنبه 17 اردیبهشت 1397 پنج شنبه 31 خرداد 1397 225 دانلود