نماد معدني كيمياي زنجان گستران معدني كيمياي زنجان گستران

  • 1398/05/27
  • نماد : كيميا (معدني كيمياي زنجان گستران)
  • آخرین قیمت : 13,004
  • حجم معاملات : 539,220
  • قیمت دیروز : 13,390
  • درصد تغییرات : -2.88%

كيميا (معدني كيمياي زنجان گستران)

نماد كيميا
آخرین قیمت 13,004
قیمت پایانی 13,069
درصد تغییر قیمت -2.88%
تغییر قیمت -386
بالاترین قیمت 13,230
پایین ترین قیمت 12,911
قیمت دیروز 13,390
حجم 539,220
ارزش 7,046,999,679
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 12,721
حداکثر قیمت مجاز 14,059
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
بازگشایی نماد کیمیا
محمدرضا قاسمی   معدنی کیمیای زنجان گستران   شنبه 16 بهمن 1395-10:47
0
گزارش 12 ماهه "کیمیا"
علیرضا حسین پور   معدنی کیمیای زنجان گستران   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-6:47
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کیمیا"
علیرضا حسین پور   معدنی کیمیای زنجان گستران   جمعه 21 اسفند 1394-11:14
0
مواضع متفاوت مالک"کیمیا" در کشف قیمت/ تحلیل بورس و صنایع/ اعتبار مهمتر از ارزان فروشی
علیرضا حسین پور   معدنی کیمیای زنجان گستران   دو شنبه 30 آذر 1394-7:35
0
زمان قطعی عرضه اولیه 10 درصد سهام "کیمیا" اعلام شد
علیرضا حسین پور   معدنی کیمیای زنجان گستران   دو شنبه 30 آذر 1394-7:34
0
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (كيميا1) چهار شنبه 10 بهمن 1397-11:9

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت معدني كيمياي زنجان گستران(كيميا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌الع...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (كيميا1) چهار شنبه 3 بهمن 1397-9:24

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، تا پاي...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيميا زنجان گستران (كيميا1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيميا زنجان گستران (كيميا1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيميا زنجان گستران (كيميا1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كيميا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت معدني كيمياي زنجان گس...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كيميا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت معدني كيمياي زنجان گس...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (كيميا1) چهار شنبه 4 مهر 1397-9:32

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيم...