نماد معدني كيمياي زنجان گستران معدني كيمياي زنجان گستران

  • 1397/08/29
  • نماد : كيميا (معدني كيمياي زنجان گستران)
  • آخرین قیمت : 10,834
  • حجم معاملات : 294,513
  • قیمت دیروز : 11,206
  • درصد تغییرات : -3.32%

كيميا (معدني كيمياي زنجان گستران)

نماد كيميا
آخرین قیمت 10,834
قیمت پایانی 10,951
درصد تغییر قیمت -3.32%
تغییر قیمت -372
بالاترین قیمت 11,399
پایین ترین قیمت 10,821
قیمت دیروز 11,206
حجم 294,513
ارزش 3,225,243,171
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 10,646
حداکثر قیمت مجاز 11,766
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
بازگشایی نماد کیمیا
محمدرضا قاسمی   معدنی کیمیای زنجان گستران   شنبه 16 بهمن 1395-10:47
0
گزارش 12 ماهه "کیمیا"
علیرضا حسین پور   معدنی کیمیای زنجان گستران   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-6:47
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کیمیا"
علیرضا حسین پور   معدنی کیمیای زنجان گستران   جمعه 21 اسفند 1394-11:14
0
مواضع متفاوت مالک"کیمیا" در کشف قیمت/ تحلیل بورس و صنایع/ اعتبار مهمتر از ارزان فروشی
علیرضا حسین پور   معدنی کیمیای زنجان گستران   دو شنبه 30 آذر 1394-7:35
0
زمان قطعی عرضه اولیه 10 درصد سهام "کیمیا" اعلام شد
علیرضا حسین پور   معدنی کیمیای زنجان گستران   دو شنبه 30 آذر 1394-7:34
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيميا زنجان گستران (كيميا1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيميا زنجان گستران (كيميا1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيميا زنجان گستران (كيميا1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كيميا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت معدني كيمياي زنجان گس...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كيميا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت معدني كيمياي زنجان گس...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (كيميا1) چهار شنبه 4 مهر 1397-9:32

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيم...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيم...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كيميا1)به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت معدني كيمياي زنجان گست...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا1)، جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبا...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران (كيميا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت – گر...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 چهار شنبه 26 تیر 1392 178
2 دو شنبه 2 تیر 1393 576
3 سه شنبه 30 تیر 1394 600
4 سه شنبه 29 تیر 1395 شنبه 3 مهر 1395 400 دانلود
5 شنبه 17 تیر 1396 شنبه 1 مهر 1396 650 دانلود
6 یک شنبه 24 تیر 1397 یک شنبه 1 مهر 1397 600 دانلود