نماد خفولا خفولا

  • 1399/08/06
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی اهداف مورد انتظار خفولا
واحد تحلیل مبین سرمایه   خدمات فنی فولاد یزد   یک شنبه 7 اردیبهشت 1399-8:49
3
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت خدمات فني فولاد يزد(خفولا1) و حق تقدم خريد شركت (خفولاح1) جهت برگزاري مجمع ع...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شرکت خدمات فني فولاد يزد (سهامي عام) در نماد (خفولاح1) از طريق...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شرکت خدمات فني فولاد يزد (سهامي عام) در نماد (خفولاح1) از طريق...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شرکت خدمات فني فولاد يزد (سهامي عام) در نماد (خفولاح1) از طريق...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي رساند؛ نسبت به تعيين كارگزار ناظر حق تقدم خريد شركت خدمات فني فولاد يزد در نماد معاملاتي (خفولاح1) برا...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (خفولا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت خدمات فني فولاد يزد (خفولا1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي فوق العاده ص...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (خفولا1) چهار شنبه 15 اسفند 1397-11:43

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت خدمات فني فولاد يزد (خفولا1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي فوق العاده ص...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت خدمات فني فولاد يزد (خفولا1) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام د...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، در خصوص معاملات سهام شرکت خدمات فني فولاد يزد در نماد (خفولا1) در بازار پايه فرابورس تاکيد مي گردد؛ با توجه به مفا...