نماد مبین انرژی خلیج فارس مبین انرژی خلیج فارس

  • 1399/03/15
  • نماد : مبين (مبین انرژی خلیج فارس)
  • آخرین قیمت : 2,900
  • حجم معاملات : 857,480,000
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 190.00%

مبين (مبین انرژی خلیج فارس)

نماد مبين
آخرین قیمت 2,900
قیمت پایانی 2,900
درصد تغییر قیمت 190.00%
تغییر قیمت 1900
بالاترین قیمت 2,900
پایین ترین قیمت 2,900
قیمت دیروز 1,000
حجم 857,480,000
ارزش 2,486,692,000,000
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 21,849
حداکثر قیمت مجاز 24,147
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 4,156,794
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی مبین   دو شنبه 11 فروردین 1399-13:4
6
واحد تحلیل مبین سرمایه
عملکرد سال 98 مبین انرژی خلیج فارس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی مبین   جمعه 8 فروردین 1399-19:52
2
سوال شمار 66 با موضوع مفاهیم اقتصادی غلط است.
سحر امیری   پتروشیمی مبین   جمعه 19 مهر 1398-8:24
4
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی تحلیل بنیادی پتروشیمی مبین
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی مبین   سه شنبه 14 اسفند 1397-11:10
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تاثیرات افزایش نرخ خوراک پتروشیمی بر پتروشیمی مبین
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی مبین   شنبه 27 مرداد 1397-10:30
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
قیمت خوراک پتروشیمی ها افزایش می یابد.
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی مبین   سه شنبه 23 مرداد 1397-11:31
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
عدم تاثیر ریسک نوسانات قیمتی نفت در پتروشیمی مبین
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی مبین   شنبه 3 تیر 1396-11:56
0
آمار تولید و فروش شهریور پتروشیمی مبین
محمدرضا قاسمی   پتروشیمی مبین   شنبه 1 آبان 1395-14:13
0
تحلیل تکنیکال مبین
جمال نیاززاده نخعی   پتروشیمی مبین   یک شنبه 18 مهر 1395-10:2
0
همه واحدهای پتروشیمی مبین به طور کامل آماده سرویس شد.
محمدرضا قاسمی   پتروشیمی مبین   شنبه 27 شهریور 1395-16:2
0
پتروشیمی مبین
جمال نیاززاده نخعی   پتروشیمی مبین   یک شنبه 10 مرداد 1395-10:33
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "مبین"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی مبین   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:9
0
گزارش 3 ماهه "مبین"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی مبین   دو شنبه 28 تیر 1395-22:33
0
گزارش 12 ماهه "مبین"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی مبین   جمعه 10 اردیبهشت 1395-8:49
0
یک رویداد مثبت و ظرفیت فعالیت پتروشیمی مبین اعلام شد
علیرضا حسین پور   پتروشیمی مبین   شنبه 14 فروردین 1395-9:28
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "مبین"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی مبین   دو شنبه 17 اسفند 1394-19:0
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "مبین"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی مبین   چهار شنبه 28 بهمن 1394-10:26
0