نماد کپرور کپرور

  • 1399/09/16
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
برسی گزارش 6 ماهه فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   چهار شنبه 30 مهر 1399-8:43
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی شرکت ذغال سنگ پروده طبس
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   دو شنبه 19 اسفند 1398-12:41
0
گزارش 12ماهه
مجید ششمانی   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   یک شنبه 30 اردیبهشت 1397-8:47
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:53
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:53
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:46
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:46
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:46
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:45
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:45
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:45
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:44
0
خرید روی سطح حمایتی معتبر
فرزاد زه کمان   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   شنبه 20 آذر 1395-22:14
0
گزارش 12 ماهه "کپرور"
علیرضا حسین پور   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   جمعه 31 اردیبهشت 1395-12:43
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کپرور"
علیرضا حسین پور   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   پنج شنبه 27 اسفند 1394-13:36
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کپرور"
علیرضا حسین پور   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 18 اسفند 1394-9:6
0
معادن جدید"کپرور" و توضیحاتی درباره افزایش سرمایه و افزایش ۱۵درصدی فروش
علیرضا حسین پور   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 15 دی 1394-7:10
0
اختصاص 431 ریال سود به ازای هر سهم "کپرور"
علیرضا حسین پور   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 26 آبان 1394-8:35
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآوري زغال سنگ پرورده طبس (کپرور1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان س...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود (کشرق1) و شرکت فرآوري زغال سنگ پرورده طبس (کپرور...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به فروش تمامي حق تقدم استفاده نشده شرکت فرآوري زغال سنگ پرورده طبس (سهامي عام) در نماد کپرو...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 5,940,166 حق تقدم استفاده نشده شركت فرآوري زغال سنگ پروده طبس (سهامي عام) در نماد کپرورح1 ، ام...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه پاسارگاد (بپاس1)، پس از ارائه اطلاعات واقعي و نماد معاملاتي شرکت فرآوري زغال...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآوري زغال سنگ پروده طبس (کپرور1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سها...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت فرآوري زغال سنگ پروده طبس در نماد کپرورح1 ام...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت فرآوري زغال سنگ پروده طبس (سهامي عام) در نماد کپرورح1 ، تا رو...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور1) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ حداكثر محدوديت حجمي در هر سفارش (بلوك) جهت نماد معاملاتي شركت فرآوري زغال سنگ پروده طبس در نماد کپ...