نماد فرآوري زغال سنگ پروده طبس فرآوري زغال سنگ پروده طبس

  • 1398/05/27
  • نماد : كپرور (فرآوري زغال سنگ پروده طبس)
  • آخرین قیمت : 25,750
  • حجم معاملات : 178,031
  • قیمت دیروز : 25,711
  • درصد تغییرات : 0.15%

كپرور (فرآوري زغال سنگ پروده طبس)

نماد كپرور
آخرین قیمت 25,750
قیمت پایانی 25,624
درصد تغییر قیمت 0.15%
تغییر قیمت 39
بالاترین قیمت 26,092
پایین ترین قیمت 25,200
قیمت دیروز 25,711
حجم 178,031
ارزش 4,561,886,524
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 24,426
حداکثر قیمت مجاز 26,996
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
گزارش 12ماهه
مجید ششمانی   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   یک شنبه 30 اردیبهشت 1397-8:47
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:53
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:53
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:46
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:46
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:46
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:45
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:45
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:45
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کپرور-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 12 دی 1396-10:44
0
خرید روی سطح حمایتی معتبر
فرزاد زه کمان   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   شنبه 20 آذر 1395-22:14
0
گزارش 12 ماهه "کپرور"
علیرضا حسین پور   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   جمعه 31 اردیبهشت 1395-12:43
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کپرور"
علیرضا حسین پور   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   پنج شنبه 27 اسفند 1394-13:36
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کپرور"
علیرضا حسین پور   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 18 اسفند 1394-9:6
0
معادن جدید"کپرور" و توضیحاتی درباره افزایش سرمایه و افزایش ۱۵درصدی فروش
علیرضا حسین پور   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 15 دی 1394-7:10
0
اختصاص 431 ریال سود به ازای هر سهم "کپرور"
علیرضا حسین پور   فرآوری زغال سنگ پروده طبس   سه شنبه 26 آبان 1394-8:35
0
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت فرآوري زغال سنگ پرورده طبس (كپرور1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه الف، ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (كپرور1) سه شنبه 28 اسفند 1397-9:36

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت فرآوري زغال سنگ پرورده طبس (كپرور1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه الف، ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كپرور1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت فرآوري زغال سنگ پروده...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كپرور1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت فرآوري زغال سنگ پروده...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كپرور1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت فرآوري زغال سنگ پروده...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (كپرور1) چهار شنبه 9 آبان 1397-10:50

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه ب، از ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كپرور1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت فرآوري زغال سنگ پروده ط...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص...