نماد شير پاستوريزه پگاه فارس شير پاستوريزه پگاه فارس

  • 1397/08/27
  • نماد : غفارس (شير پاستوريزه پگاه فارس)
  • آخرین قیمت : 13,006
  • حجم معاملات : 41,269
  • قیمت دیروز : 12,875
  • درصد تغییرات : 1.02%

غفارس (شير پاستوريزه پگاه فارس)

نماد غفارس
آخرین قیمت 13,006
قیمت پایانی 13,280
درصد تغییر قیمت 1.02%
تغییر قیمت 131
بالاترین قیمت 13,380
پایین ترین قیمت 13,005
قیمت دیروز 12,875
حجم 41,269
ارزش 548,056,826
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 12,232
حداکثر قیمت مجاز 13,518
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
بهترین نماد صنعت لبنیات
واحد تحلیل مبین سرمایه   شیر پاستوریزه پگاه فارس   یک شنبه 6 اسفند 1396-10:52
0
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس -غفارس
سعید معزز   شیر پاستوریزه پگاه فارس   سه شنبه 12 اردیبهشت 1396-7:52
0
پیش بینی درآمد هر سهم شیر پاستوریزه پگاه فار-غفارس
سعید معزز   شیر پاستوریزه پگاه فارس   سه شنبه 18 آبان 1395-15:15
0
گزارش 6 ماهه "غفارس"
علیرضا حسین پور   شیر پاستوریزه پگاه فارس   پنج شنبه 29 مهر 1395-13:7
0
گزارش 12 ماهه "غفارس"
علیرضا حسین پور   شیر پاستوریزه پگاه فارس   چهار شنبه 8 اردیبهشت 1395-12:46
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "غفارس"
علیرضا حسین پور   شیر پاستوریزه پگاه فارس   دو شنبه 17 اسفند 1394-18:57
0
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (غفارس1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي، متوقف ش...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (غفارس1) به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1397/05/17 در نماد معاملاتي اوراق اجاره شركت تامين سرمايه لوتوس پار...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 11/04/1397 در نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس1) مور...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبا...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (غفارس1) سه شنبه 25 اردیبهشت 1397-9:28

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبا...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (غفارس1) شنبه 15 اردیبهشت 1397-9:34

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت، از طريق...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 چهار شنبه 30 اردیبهشت 1394 316
2 یک شنبه 19 اردیبهشت 1395 سه شنبه 1 تیر 1395 425 دانلود
3 دو شنبه 11 اردیبهشت 1396 چهار شنبه 1 شهریور 1396 600 دانلود
4 یک شنبه 23 اردیبهشت 1397 پنج شنبه 1 شهریور 1397 600 دانلود