نماد تولي‌پرس‌ تولي‌پرس‌

  • 1398/03/01
  • نماد : شتولي (تولي‌پرس‌)
  • آخرین قیمت : 3,000
  • حجم معاملات : 422,356
  • قیمت دیروز : 3,146
  • درصد تغییرات : -4.64%

شتولي (تولي‌پرس‌)

نماد شتولي
آخرین قیمت 3,000
قیمت پایانی 3,064
درصد تغییر قیمت -4.64%
تغییر قیمت -146
بالاترین قیمت 3,146
پایین ترین قیمت 3,000
قیمت دیروز 3,146
حجم 422,356
ارزش 1,294,297,438
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 1
حداکثر قیمت مجاز 999,999
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 1
سیگنال خرید
محمدجواد شعبانی کنارمرکی   تولی‌پرس‌   دو شنبه 28 فروردین 1396-13:44
2
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي(حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نمادهاي معاملاتي در تابلو پايه ج شامل نمادهاي...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي(حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نمادهاي معاملاتي در تابلو پايه ج شامل نمادهاي...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي(حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نمادهاي معاملاتي در تابلو پايه ج شامل نمادهاي...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي(حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نمادهاي معاملاتي در تابلو پايه ج شامل نمادها...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ قيمت گذاري سهم هاي نمادهاي معاملاتي قابل بازگشايي در تابلو پايه ج شامل نمادهاي شرکت هاي اعتباري تو...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه هاي شماره 67058/5/96 مورخ 25/05/1396 و شماره 67903/5/96 مورخ 08/06/1396 اين شركت، مطابق...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ قيمت گذاري سهم هاي نمادهاي معاملاتي قابل بازگشايي در تابلو پايه ج شامل نمادهاي شرکت هاي رهشاد سپاها...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 67058/5/96 مورخ 25/05/1396 اين شركت، مطابق با مصوبه مورخ 25/05/1396 کميته محترم در...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ قيمت گذاري سهم هاي نمادهاي معاملاتي قابل بازگشايي در تابلو پايه ج شامل نمادهاي شرکت هاي تولي پرس (شت...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 67058/5/96 مورخ 25/05/1396 اين شركت، مطابق با مصوبه مورخ 25/05/1396 کميته محترم در...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 23 تیر 1373 30141
2 دو شنبه 26 تیر 1374 49158
3 شنبه 23 تیر 1375 2211
4 چهار شنبه 18 تیر 1376 624
5 دو شنبه 22 تیر 1377 889
6 چهار شنبه 9 تیر 1378 1976
7 دو شنبه 27 تیر 1379 1138
8 چهار شنبه 20 تیر 1380 956
9 سه شنبه 28 خرداد 1381 826
10 دو شنبه 2 تیر 1382 900
11 چهار شنبه 10 تیر 1383 شنبه 30 آبان 1383 724 دانلود
12 چهار شنبه 15 تیر 1384 710
13 شنبه 24 تیر 1385 1500
14 دو شنبه 18 تیر 1386 1300
15 چهار شنبه 12 تیر 1387 500
16 شنبه 30 خرداد 1388 شنبه 16 آبان 1388 400 دانلود
17 سه شنبه 11 خرداد 1389 یک شنبه 16 آبان 1389 420 دانلود
18 پنج شنبه 30 تیر 1390 دو شنبه 25 اردیبهشت 1391 300 دانلود
19 پنج شنبه 29 تیر 1391 0
20 چهار شنبه 26 تیر 1392 0
21 شنبه 26 تیر 1395 0
22 یک شنبه 15 مرداد 1396 0
23 پنج شنبه 28 تیر 1397 0