نماد بیمه رازی بیمه رازی

  • 1399/04/14
  • نماد : ورازي (بیمه رازی)
  • آخرین قیمت : 500
  • حجم معاملات : 1,998
  • قیمت دیروز : 447
  • درصد تغییرات : 11.86%

ورازي (بیمه رازی)

نماد ورازي
آخرین قیمت 500
قیمت پایانی 500
درصد تغییر قیمت 11.86%
تغییر قیمت 53
بالاترین قیمت 500
پایین ترین قیمت 500
قیمت دیروز 447
حجم 1,998
ارزش 999,000
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 6,958
حداکثر قیمت مجاز 7,242
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 1,408,451
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات بیمه رازی
واحد تحلیل مبین سرمایه   بیمه رازی   سه شنبه 14 آبان 1398-9:49
0
چرا بيمه رازي شفاف سازي نمي كند؟
علیرضا حسین پور   بیمه رازی   سه شنبه 24 آذر 1394-11:2
0