نماد بیمه رازی بیمه رازی

  • 1398/07/02
  • نماد : ورازي (بیمه رازی)
  • آخرین قیمت : 2,431
  • حجم معاملات : 67,327
  • قیمت دیروز : 2,525
  • درصد تغییرات : -3.72%

ورازي (بیمه رازی)

نماد ورازي
آخرین قیمت 2,431
قیمت پایانی 2,431
درصد تغییر قیمت -3.72%
تغییر قیمت -94
بالاترین قیمت 2,431
پایین ترین قیمت 2,431
قیمت دیروز 2,525
حجم 67,327
ارزش 163,671,937
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 2,352
حداکثر قیمت مجاز 2,448
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات بیمه رازی
واحد تحلیل مبین سرمایه   بیمه رازی   سه شنبه 14 آبان 1398-9:49
0
چرا بيمه رازي شفاف سازي نمي كند؟
علیرضا حسین پور   بیمه رازی   سه شنبه 24 آذر 1394-11:2
0