نماد کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان

  • 1399/03/17
  • نماد : شلرد (کود شیمیایی اوره لردگان)
  • آخرین قیمت : 1,067
  • حجم معاملات : 262,336
  • قیمت دیروز : 1,069
  • درصد تغییرات : -0.19%

شلرد (کود شیمیایی اوره لردگان)

نماد شلرد
آخرین قیمت 1,067
قیمت پایانی 1,067
درصد تغییر قیمت -0.19%
تغییر قیمت -2
بالاترین قیمت 1,080
پایین ترین قیمت 1,067
قیمت دیروز 1,069
حجم 262,336
ارزش 280,013,712
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 6,888
حداکثر قیمت مجاز 7,314
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 3,600,000
تحلیل تکنیکال شلرد
محسن سلیمانی   کود شیمیایی اوره لردگان   چهار شنبه 14 خرداد 1399-23:6
4
تکنیکال كود شيميايي اوره لردگان (شلرد)
محمد بختیاری   کود شیمیایی اوره لردگان   سه شنبه 19 فروردین 1399-21:47
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
روند حرکتی شلرد در تایم کوتاه مدت به کدام سمت می باشد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   کود شیمیایی اوره لردگان   شنبه 4 اسفند 1397-11:26
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
ارزشگذاری مقایسه ای کود شیمیایی اوره لردگان
واحد تحلیل مبین سرمایه   کود شیمیایی اوره لردگان   سه شنبه 22 آبان 1397-15:29
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی ارزندگی "شلرد"
واحد تحلیل مبین سرمایه   کود شیمیایی اوره لردگان   شنبه 27 آبان 1396-10:57
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
شلرد-هفتگی-تعدیل نشده-لگاریتمی
واحد تحلیل مبین سرمایه   کود شیمیایی اوره لردگان   سه شنبه 2 خرداد 1396-9:55
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
شلرد-تعدیل نشده-هفتگی-لگاریتمی
واحد تحلیل مبین سرمایه   کود شیمیایی اوره لردگان   یک شنبه 10 اردیبهشت 1396-10:35
0
صدور مجوز افزایش سرمایه کود شیمیایی اوره لردگان-شلرد
سعید معزز   کود شیمیایی اوره لردگان   سه شنبه 9 آذر 1395-9:15
0
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت کود شيميائي اوره لردگان
علیرضا حسین پور   کود شیمیایی اوره لردگان   شنبه 12 دی 1394-19:5
0
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (شلرد1) یک شنبه 5 خرداد 1398-10:4

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كود شيميايي اوره لردگان (شلرد1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به فروش تمامي حق تقدم استفاده نشده باقيمانده شركت كود شيميائي اوره لردگان در نماد (شلر...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ مهلت پذيره نويسي حق تقدم استفاده نشده شركت كود شيميائي اوره لردگان(سهامي عام) در نماد معاملاتي(شلردح...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو پيام قبلي اين مديريت تاكيد مي گردد، كارگزاران و معامله گراني كه حق تقدم مذكور را خريداري مي نمايند، مي بايست ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 701,927,490 حق تقدم استفاده نشده شركت كود شيميائي اوره لردگان(سهامي عام) در نماد (شلردح1)...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 701,927,490 حق تقدم استفاده نشده شركت كود شيميائي اوره لردگان (سهامي عام) در نماد (شلردح1...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كود شيميايي اوره لردگان(شلرد1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از ط...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت كود شيميائي اوره لردگان (شلرد1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ص...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كود شيميائي اوره لردگان(شلرد1) بامحدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز چه...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت کشتيراني درياي خزر (حخزر1)، شركت كود شيميائي اوره لردگان(شلرد1)بامحدوديت دامنه...