نماد گروه فن آوا گروه فن آوا

  • 1397/09/21
  • نماد : فن آوا (گروه فن آوا)
  • آخرین قیمت : 2,990
  • حجم معاملات : 3,351,539
  • قیمت دیروز : 2,995
  • درصد تغییرات : -0.17%

فن آوا (گروه فن آوا)

نماد فن آوا
آخرین قیمت 2,990
قیمت پایانی 3,001
درصد تغییر قیمت -0.17%
تغییر قیمت -5
بالاترین قیمت 3,079
پایین ترین قیمت 2,941
قیمت دیروز 2,995
حجم 3,351,539
ارزش 10,057,889,957
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 2,696
حداکثر قیمت مجاز 3,294
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 1
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت گروه فن آوا-فن آوا
سعید معزز   گروه فن آوا   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:46
0
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت گروه فن آوا-فن آوا
سعید معزز   گروه فن آوا   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:46
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه فن آوا (فن آوا1) پس از پذيرش مشروط يكي از شركت هاي زير مجموعه با توجه ب...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (فن آوا1) سه شنبه 30 مرداد 1397-9:26

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه فن آوا (فن آوا1) پس از پذيرش مشروط يكي از شركت هاي زير مجموعه با توجه ب...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه فن آوا (فن آوا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه فن آوا (فن آوا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان ...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (فن آوا1) شنبه 29 اردیبهشت 1397-9:23

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت گروه فن آوا (فن آوا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام نوبت د...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه فن آوا (فن آوا1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (فن آوا1) دو شنبه 3 اردیبهشت 1397-9:51

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه فن آوا (فن آوا1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (فن آوا1) دو شنبه 27 فروردین 1397-9:13

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت گروه فن آوا در نماد معاملاتي (فن آوا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه ص...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به فروش تمامي حق تقدم استفاده نشده شرکت گروه فن آوا (سهامي عام) در نماد فن آواح1 ، ن...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 16,109,012 حق تقدم استفاده نشده شركت گروه فن آوا (سهامي عام) در نماد (فن آواح1)، امروز يكشنبه م...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 شنبه 20 اسفند 1390 0
2 پنج شنبه 10 اسفند 1391 0
3 پنج شنبه 15 اسفند 1392 پنج شنبه 15 خرداد 1393 140 دانلود
4 چهار شنبه 6 خرداد 1394 یک شنبه 10 خرداد 1394 150 دانلود
5 چهار شنبه 25 فروردین 1395 چهار شنبه 25 فروردین 1395 500 دانلود
6 سه شنبه 29 فروردین 1396 چهار شنبه 1 شهریور 1396 100 دانلود
7 دو شنبه 31 اردیبهشت 1397 پنج شنبه 1 شهریور 1397 190 دانلود