نماد سرمايه گذاري ارس صبا سرمايه گذاري ارس صبا

  • 1397/11/01
  • نماد : وارس (سرمايه گذاري ارس صبا)
  • آخرین قیمت : 7,400
  • حجم معاملات : 370,451
  • قیمت دیروز : 7,394
  • درصد تغییرات : 0.08%

وارس (سرمايه گذاري ارس صبا)

نماد وارس
آخرین قیمت 7,400
قیمت پایانی 7,411
درصد تغییر قیمت 0.08%
تغییر قیمت 6
بالاترین قیمت 7,500
پایین ترین قیمت 7,300
قیمت دیروز 7,394
حجم 370,451
ارزش 2,745,517,971
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 6,655
حداکثر قیمت مجاز 8,133
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 1
سرمایه گذاری ارس صبا نماد وارس
داود نیکزاد   سرمایه گذاری ارس صبا   سه شنبه 20 آذر 1397-14:42
0
سرمایه گذاری ارس صبا نماد وارس
داود نیکزاد   سرمایه گذاری ارس صبا   پنج شنبه 17 آبان 1397-15:34
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ارس صبا (وارس1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام ، از طر...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ارس صبا (وارس1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني درخصوص نوسان ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ارس صبا (وارس1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني درخصوص نوسان ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ارس صبا (وارس1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سه...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (وارس1) دو شنبه 28 اسفند 1396-9:9

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ارس صبا (وارس1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سه...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ارس صبا(وارس1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير (ومشان1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت گروه سرمايه گذاري صنايع ومعادن فلات ايرانيان (فلات1) پس از برگزاري مجمع عمومي عاد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت سرمايه گذاري ارس صبا (وارس1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در ت...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به فروش تمامي حق تقدم استفاده نشده شركت سرمايه گذاري ارس صبا(سهامي عام) در نماد وارسح1، نماد...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 25 مهر 1392 چهار شنبه 1 آبان 1392 550 دانلود
2 سه شنبه 18 شهریور 1393 چهار شنبه 26 شهریور 1393 1300 دانلود
3 شنبه 16 اسفند 1393 سه شنبه 19 اسفند 1393 350 دانلود
4 شنبه 28 فروردین 1395 دو شنبه 10 خرداد 1395 440 دانلود
5 یک شنبه 20 فروردین 1396 شنبه 26 فروردین 1396 550 دانلود
6 سه شنبه 22 اسفند 1396 چهار شنبه 23 اسفند 1396 1050 دانلود