نماد پتروشيمي جهرم پتروشيمي جهرم

  • 1398/01/05
  • نماد : جهرم (پتروشيمي جهرم)
  • آخرین قیمت : 747
  • حجم معاملات : 6,090,053
  • قیمت دیروز : 742
  • درصد تغییرات : 0.67%

جهرم (پتروشيمي جهرم)

نماد جهرم
آخرین قیمت 747
قیمت پایانی 754
درصد تغییر قیمت 0.67%
تغییر قیمت 5
بالاترین قیمت 780
پایین ترین قیمت 736
قیمت دیروز 742
حجم 6,090,053
ارزش 4,591,981,392
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 668
حداکثر قیمت مجاز 816
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 1
باحالترین تعدیل مثبت 20% جهرم. آخه از کجا
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   پتروشیمی جهرم   جمعه 6 مهر 1397-10:13
0
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پتروشيمي جهرم-جهرم
سعید معزز   پتروشیمی جهرم   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:35
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي جهرم (جهرم1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (جهرم1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد در نماد اصلي طي 5 روز معاملاتي متوالي، متوقف شد...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي جهرم (جهرم1) پس از كشف قيمت در حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيماند...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي جهرم (جهرم1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني درخصوص نوسان قيمت سه...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت پتروشيمي فسا (فسا1)، شركت پتروشيمي داراب (داراب1) و شركت پتروشيمي جهرم (...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت پتروشيمي جهرم در نماد (جهرمح1) در تاريخ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت پتروشيمي جهرم (سهامي عام) در نماد (جهرمح1) با محدوديت دامن...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (جهرم1) یک شنبه 5 فروردین 1397-11:44

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي جهرم (جهرم1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده صاحبان...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت پتروشيمي جهرم (سهامي عام) در نماد (جهرمح1) با محدوديت دامن...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت پتروشيمي جهرم (جهرم1) و حق تقدم خريد سهام شركت مذكور (جهرمح1) جهت برگزار...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 30 تیر 1390 6
2 یک شنبه 18 تیر 1391 یک شنبه 15 بهمن 1391 4 دانلود
3 چهار شنبه 26 تیر 1392 پنج شنبه 10 بهمن 1392 8 دانلود
4 چهار شنبه 4 تیر 1393 شنبه 1 آذر 1393 10 دانلود
5 سه شنبه 26 خرداد 1394 یک شنبه 1 آذر 1394 4 دانلود
6 چهار شنبه 23 تیر 1395 دو شنبه 1 آذر 1395 5 دانلود
7 چهار شنبه 28 تیر 1396 چهار شنبه 1 آذر 1396 10 دانلود
8 چهار شنبه 3 مرداد 1397 0